شعر : دستهارا باز در شبـــهای ســـرد ... ! وبلاگ شعر و داستان(امین فرومدی) -


شعر : دستهارا باز در شبـــهای ســـرد ... !

پست با عنوان «شعر : دستهارا باز در شبـــهای ســـرد ... !» از وبلاگ «وبلاگ شعر و داستان(امین فرومدی)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

  


مژدگــانی ای خیابان خوابــــــــها / می رسد ته مانده ی بشقابــــها


سر به لاک خویش بردیم ای دریغ / نان به نرخ روز خوردیم ای دریــــغ


گیر خواهد کرد روزی روزیت


در گلوی مال مردم خوارها


من به در گفتم و لیکن بشنوند


نکته ها را مو به مو دیوارها


 


منبع- وبلاگ عاشقانه-جور وا جور


وبلاگ «شعر : دستهارا باز در شبـــهای ســـرد ... !» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «وبلاگ شعر و داستان(امین فرومدی)» ندارد.