بخشی از خاطرات منتشر نشده احمد برادران آهنگری sizin hamraz -


بخشی از خاطرات منتشر نشده احمد برادران آهنگری

پست با عنوان «بخشی از خاطرات منتشر نشده احمد برادران آهنگری» از وبلاگ «sizin hamraz» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

بخشی از خاطرات منتشر نشده                                     


                      احمد برادران آهنگری


    نماینده مردم سلماس در مجلس حکومت ملّی آذربایجان


                                                                                                                    رضا همراز


نه تنها دیگر شک و تردیدی در این نیست که « حکومت ملی آذربایجان » (1) جدایی طلب نبود ، بلکه مسجّل گردیده که این حکومت یکی از صاف ترین و صادق ترین حکومت هایی بود که در سال 1324 به مدت یک سال در آذربایجان پا گرفت و بیش از یک سال دوام نیافت . مرحوم احمد برادران آهنگری یکی از افرادی بود که از طرف مردم سرفراز سلماس به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در این راستا نزدیک به یک سوم عمرش را در سیاهچالهای رژیم پهلوی سپری  کرد. اما جالب است که در این مدت خم به ابرو نیاورد و همانا در عقیده خود ثابت قدم بود . از یادگار های ادبی و به عبارتی از میراث فرهنگی به یادگار مانده مرحوم برادران خاطرات خود نوشت او می باشد که نزدیک به 500 صفحه می باشد که با قلمی شیوا و بدون تکلّف نوشته است . در این اوراق گوشه هایی از تاریخ معاصر آذربایجان از منظر و نگاه یک فرد سیاسی مورد مداقّه قرار گرفته است . این دستنویس ها را او در اوایل سال56 نوشته است . چرا که خود تصریح می کند  به هنگام تحریر خاطرات 62 سال دارد . متاسفانه صفحاتی از این خاطرات بنابه دلایل نامعلومی در محلش فاقد است .کتاب به خط خوش وی است که با خودکار آبی آنها را به زبان فارسی تحریر کرده است . ..


وبلاگ «بخشی از خاطرات منتشر نشده احمد برادران آهنگری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «sizin hamraz» ندارد.