یادمان هست که مدیون شهیدان هستیم؟ نگار من که به مکتب نرفت و ... -


یادمان هست که مدیون شهیدان هستیم؟

پست با عنوان «یادمان هست که مدیون شهیدان هستیم؟» از وبلاگ «نگار من که به مکتب نرفت و ...» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

یادتان هست همه عین برادر بودند
تاجر و کارگر انگار برابر بودندیادتان هست چه شوری همه جا برپا بود
عجم و ترک و لر و کرد و عرب آنجا بودیادتان هست همه گوش به فرمان بودند
سینه چاک سخن پیرجماران بودندیادتان هست که می گفت اگر پرباریم
همه را از نمک ماه محرم داریمیادتان هست که از حیله دشمن می گفت
یادتان هست که از پیله دشمن می گفتگفت دلداری دشمن دلتان را نبرد
مثل طوفان زده ها حاصلتان را نبردجنگ جنگ است فقط رنگ عوض می گردد
نقشه ها درپی هرجنگ عوض می گرددچشم وا کن اخوی خوب ببین یارکجاست
نخل بسیار ولی میثم تمار کجاستأین عمار کجائید جوانان وطن
أین عمار بیائید جوانان وطنما محال است که از بیعتمان برگردیم
تاکه مثل پسر فاطمه بی سرگردیمپس از این شام سیه بال سحر می آید
یوسف گمشده دارد ز سفر می آیدیادمان هست که مدیون شهیدان هستیم؟
اهل جمهوری اسلامی ایران هستیم!!!!


 


 


 


مصطفی صابر خراسانی


وبلاگ «یادمان هست که مدیون شهیدان هستیم؟» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «نگار من که به مکتب نرفت و ...» ندارد.