خواب دیگر شد حرام ای لشکر عمارها نگار من که به مکتب نرفت و ... -


خواب دیگر شد حرام ای لشکر عمارها

پست با عنوان «خواب دیگر شد حرام ای لشکر عمارها» از وبلاگ «نگار من که به مکتب نرفت و ...» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

کارگر آخر نیفتاد آن همه انذارها
انحراف از انقلاب است علت هشدارها

قبله چرخاندند از سمت خدا به کدخدا
عبد شیطان بزرگ اند قوم خوش پندارها

حمله ور گشتند گرگان در لباس میش ها
قلب پیر ما به درد از دست سازشکارها

بر ولی، قوم منافق گوئیا شوریده اند
در تقابل با امام امت اند کفتارها

طبل جنگ نهروان گوش فلک را کر نمود
خواب دیگر شد حرام ای لشکر عمارها

مالک و سلمان و مقداد و ابوذرها کجاست
معرکه خالی مباد از قاسم سردارها

جان و مال و آبرو هستند اگر مقدارها
در دفاع از ولی هستند بیمقدارها

فاطمه نفس علی بودست اما عاقبت
شد سپر ام ابیها در ره کرارها

آنچه دارد یا ندارد آن سپهسالار داد
تا شنید آخر بنفسی انت از دلدارها

*****

گفتن اصل حقیقت خستگی آور که نیست
همصدا با رهبرم میگویم از تکرارها

انقلابی ماندن است رمز بقای انقلاب
ورنه می بلعند ما را جمله استکبارها

انقلابی یا که غیر انقلابی!؟ پاسخش؛
شاخص امروزمان شد در صف پیکارها

"انقلابی ام" اگرچه کفر گوید تندرو
گفته حق "السابقون السابقون" را بارها

تندرو؛ افراطی؛ اینجا نیست جز رد گم کنی
می کشیم از خارج و از این میانه دارها

****

بیش از این خاموش اگر مانند خیل همرهان
کربلایی هست در راه از سر ناچارها


 


 
مسعود فریدونی / اسفند 94 


وبلاگ «خواب دیگر شد حرام ای لشکر عمارها» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «نگار من که به مکتب نرفت و ...» ندارد.