امتحان میان ترم درس تاریخ تحلیلی دانشگاه علامه جعفری مهدی اقبالی مهدی آبادی -


امتحان میان ترم درس تاریخ تحلیلی دانشگاه علامه جعفری

پست با عنوان «امتحان میان ترم درس تاریخ تحلیلی دانشگاه علامه جعفری» از وبلاگ «مهدی اقبالی مهدی آبادی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

امتحان میان ترم درس تاریخ تحلیلی


 


شنبه ساعت ۱۷.۳۰ گروه یک  ۱۴/۹/۹۴


 


یک شنبه ساعت ۱۷.۳۰ گروه دو  ۱۵/۹/۹۴


وبلاگ «امتحان میان ترم درس تاریخ تحلیلی دانشگاه علامه جعفری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «مهدی اقبالی مهدی آبادی» ندارد.