ارجاع آیت الله خوئی به آیت الله قاروبی فقاهت -


ارجاع آیت الله خوئی به آیت الله قاروبی

پست با عنوان «ارجاع آیت الله خوئی به آیت الله قاروبی» از وبلاگ «فقاهت» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

یکی از شخصیت های برجسته طیّ نامه ای به محضر آیت الله خوئی معروض داشته بود: 170 مسأله ای که به پیوست تقدیم گردیده حلّ نشده و پاسخ صحیح بدست نیامده است. استدعا می شود پاسخ آنها را مرقوم فرمایید.


آیت الله خوئی مرقوم فرموده بود: در این مسائل و دیگر مسائلی که برای شما روی می دهد به آقای میرزا کاظم تبریزی در قم مراجعه فرمایید.


ایشان نیز آن مسائل را به محضر آیت الله تبریزی فرستاد. معظّمٌ له به آوردن نامه فرموده بود: اگر عجله ندارید بنشینید تا پاسخ مسائل را نوشته و تقدیم کنم.


او نیز نشست و پاسخ 170 مسأله را در یک جلسه گرفت و رفت!


وبلاگ «ارجاع آیت الله خوئی به آیت الله قاروبی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «فقاهت» ندارد.