مسلمان نیستی منظومات ستایی اهوازی (سید احمد سعادتمند) -


مسلمان نیستی

پست با عنوان «مسلمان نیستی» از وبلاگ «منظومات ستایی اهوازی (سید احمد سعادتمند)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

1- یک مسلمانی بشد اندر فرنگ


                دوستی پیدا شد از بهرش زرنگ


2- گفت دوستش مسلمی یا اهل ما


                      اهل مائی یا روش داری ریا


3- گفت میدانی مسلمانم کنون


                 در رگم پُر از مسلمانی است خون


4- گفت تا هستی کنون در پیش من


                      ظاهر آید آنی یا هم کیش من


5- همرهش دوست فرنگی می خرید


                آن مسلمان شیشه « می » را بدید


6- گفت این شربت چه باشد ای رفیق


                      گفت این معلوم کند ما را طریق


7-این شراب است و دهد ما را توان


                   هم نماید سرخ روی و هم جوان


8- گر خوری از آن شوی شنگول و مست


                     شادی جز با این نمیآید به دست


9- گر خوری معلوم گردد راه تو


                         میشود پیدا ره دلخواه تو


10- فایده در آن رفیق بسیار هست


                 هر که از آن خورد، از غمها برست


11- حال ریزم جا می از آن نوش کن


                   گفته دوست فرنگی گوش کن


12- لیک دارد دین تو راه و مرام


                       که شراب و می بُوَد در آن حرام


13- من کنون نوشم که تا افتم بجوش


                 تو مسلمان گر نمی خواهی ننوش


14- پس مسلمان جامهائی سر کشید


                     هم، دل از رسم مسلمانی بُرید


15- صبح فردا آن فرنگی گفت، یار


                       اهل مائی و سر از ما بیشمار


16- پاسخم را با عمل دادی جواب


                     چونکه نوشیدنی فراوان از شراب


17- پس تو یار من مسلمان نیستی


                             گبری و خود ندانی کیستی


وبلاگ «مسلمان نیستی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «منظومات ستایی اهوازی (سید احمد سعادتمند)» ندارد.