کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره درمان ورهایی -


کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره

پست با عنوان «کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره» از وبلاگ «درمان ورهایی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 

در کنگره با به درمان رسیدن اعتیاد ( که هنوز در جهان اعتقادی به درمان آن نیست!! ) از لحاظ جسم و روان و جهانبینی نیز به تعادل می رسیم و دریافت این اموزشها در همه سطوح زندگی می تواند ادامه دار باشد .


وبلاگ «کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «درمان ورهایی» ندارد.