برآورد قالب بندی پدیده معماری -


برآورد قالب بندی

پست با عنوان «برآورد قالب بندی» از وبلاگ «پدیده معماری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

قالب کاری به مساحت که واحد آن متر مربع است برآورد می گردد، و در جاهای مختلف از قبیل سپل، گادر، پیک و سقف دارای نورم های مختلف می باشد. در کارات قالب بندی چوب تخته برای سه بار و چوب گول برا پنج بار کار گرفته می شود. ناگفته نباید گذاشته که تاثر مواد کیمیاوی، شعاع آفتاب و آب دادن بیش کیفیت و توانمندی چوب قالب را زودتر از بین می برد.


از چهارچوب زیر برای برآورد قالب کاری صورت می گیرد.شمارهنوع فعالیتواحد اندازه گیریمقدار کارکارگر ماهرکارگر غیر ماهر1بحیره بندی برای دیوار های تا بلندی چهار متر به شمول کندن آنمترمربعیک مترمربع0.06 MD/m²0 MD/m²2قالب گیری بالکن روی پیک و براکت مع بحیره بندی و کندن کاریمترمربعرر0.50 MD/m²0.12 MD/m²3قالب کاری دیوار های گرد یا مدورمترمربعرر0.45 MD/m²0.14 MD/m²4قالب گیری کتاره های شکسته یا منکسرمترمربعرر0.50 MD/m²0.14 MD/m²5قالب گیری سقف های همواربه شمول کندن کاری  وبیره کاری قالبمترمربعرر0.45 MD/m²0.12 MD/m²6قالب گیری کمان ها گنبد هابابیره بندی وکندن دوباره آنمترمربعرر0.70 MD/m²0.15 MD/m²
وبلاگ «برآورد قالب بندی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پدیده معماری» ندارد.