پرکاری پدیده معماری -


پرکاری

پست با عنوان «پرکاری» از وبلاگ «پدیده معماری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

پس از کندن کاری و ساختمان تهداب ها و کمربندهای آهن کانکریتی در بالای تهداب ها در اماکن و اطاق ها پرکاری انجام می گیرد، که این همه پرکاری ها نیز برآورد می گردد، البته در پرکاری مواد نرم نسبت به مواد تپک شده و نشست مجازی آن نیز سنجش می گردد.


این جدول نیرو کاربرد و معیارهای هموار کاری و پرکاری را بازگو می کند که از کتاب لایحه طاقت کار گرفته شده است.شمارهنوع فعالیتواحدمقدار کارکارگر ماهرکارگر غیر ماهر1هموارکاری زمین تا ده سانتی مترمتر مربع1 مترمربع0.01 MD/m²0.04 MD/m²2هموار کاری و چمن کاری ساحهمتر مربع1 مترمربع0.025MD/m²0.08 MD/m²3پرکاری توسط گل بدون تپک کاریمتر مکعب1مترمکعب00.08 MD/m³4پرکاری توسط مواد غیر قابل نفوذمتر مکعب1مترمکعب00.05 MD/m³5پركاری و تپك كاری در تهداب هامتر مکعب1مترمکعب00.15 MD/m³6پركاری و تپك كاری در فرش هامتر مکعب1مترمکعب00. 05 MD/m³7پركاری در عمق بیشتر از 3 مترمتر مکعب1مترمکعب00.10 MD/m³8پركاری در عقب دیوار هامتر مکعب1مترمکعب00.10 MD/m³
وبلاگ «پرکاری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پدیده معماری» ندارد.