کندنکاری پدیده معماری -


کندنکاری

پست با عنوان «کندنکاری» از وبلاگ «پدیده معماری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

كندن كاری و پركاری بیشتر به متر مكعب برآورد می گردد. چقری ها برای تهداب ها عموداً كندن كاری شده و عرض آن دقیقاً مساوی به عرض تهداب می باشد و مقدار كار كندن كاری تهداب با ضرب كردن طول با عرض و عمق تهداب ها دریافت می گردد.


سپس پرکاری دورادور تهداب ها قابل برآورد نبوده و نادیده گرفته میشود، اگر اندازه آن زیاد باشد نیاز میرود که برآورد گردد.


 


در پرکاری داخل اطاق ها، درازی اطاق ضرب عرض و چقری آن می گردد، در پرکاری ضخامت قشر فرش ها در نظر گرفته میشود و در برآورد کم محاسبه می گردد. کندن کاری به نوعیت زمین که در مجموع در كتاب ها به هشت نوع دسته بندی گردیده كه هر كدام دارای نورم جداگانه قرار ذیل می باشد.


 


زمین قسم اول، دارای ریگ و جغل سست بوده و قطر جغل آن الی 7 ملی متر می باشد.


زمین قسم دوم، زمین زراعتی به شمول ریشه های درخت به قطر الی 10 ملی متر.


زمین قسم سوم، زمین سخت دارای جغل به قطر 40 ملی متر بیدون ریشه ها.


زمین قسم چهارم، مواد سخت فشرده شده ذخیره شده طبیعی كه به شكل طبقه ها بالای یك دیگر واقع باشد.


زمین قسم پنجم، دارای سنگ های كلوله تا وزن 50 كیلوگرام و مواد جوش خورده و به هم بافت خورده با سنگ ریزه های درشت.


زمین قسم ششم، دارای جغل های درشت و بزرگ كه با سنگ و گل فشرده شده و بافت خورده باشد و یا هم زمینیكه دارای منگ سخت آب نا رسیده طبیعی باشد.


زمین قسم هفتم، دارای سنگ های نسبتأ بزرگ و درز شده طبیعی باشد یا هم زمینیكه دارای سنگ ریزه های كه متشكل از سنگ های بزرگ طبیعی تكه و پارچه شده باشد و به شكل طبقه ها تا بلندی 50 سانتی متر باشد.


زمین قسم هشتم، دارای سنگ های بزرگ و بسیار سخت باشد كه عمومآ در این نوع از زمین جهت كندن كاری از مواد انفلاقیه استفاده به عمل می آید.                                                     


معیار های کندن کاری از روی چهارچوب زیر برآورد می گردد.شمارهنوع فعالیتواحد اندازه گیریمقدار کارکارگر ماهرکارگر غیر ماهر1کندن کاری در زمین قسم (1)متر مکعبیک متر مکعب00.25 MD/m³2کندن کاری در زمین قسم (2)متر مکعبرر00.30 MD/m³3کندن کاری در زمین قسم (3)متر مکعبرر00.65 MD/m³4کندن کاری در زمین قسم (4)متر مکعبرر00.85 MD/m³5کندن کاری در زمین قسم (5)متر مکعبرر01.50 MD/m³6کندن کاری در زمین قسم (6)متر مکعبرر02.00 MD/m³7کندن کاری در زمین قسم (7)متر مکعبرر0.06 MD/m³3.00 MD/m³8کندن کاری در زمین قسم (8)متر مکعبرر0.10 MD/m³0.85 MD/m³
وبلاگ «کندنکاری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پدیده معماری» ندارد.