ویران کاری پدیده معماری -


ویران کاری

پست با عنوان «ویران کاری» از وبلاگ «پدیده معماری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

در کشورهای رو به پیشرفت زمانیکه شهرها و ساختمان ها بنابر نیازمندی روز ساخته میشوند، لازم دانسته می شود تا شماری از ساختمان های کهنه ویران گردد تا پلان شهری به گونه درست و مناسب پیاده گردد. در زمانه های پیشین ویران کاری توسط نیروی بشری می انجامید اما در روزگار نوین وسایل پیشرفته کار را آسان ساخته و در زمان کم کار زیاد را انجام میدهد که برآورد آن به گونه مجموعی و یکبارگی با نرخ آن انجام می پذیرد. خوب است که از ویران کاری های وسایل تخنیکی یک طرزالعمل و آگاهی مناسب در دست داشته باشیم. که در کار های نیروی بشری ویران کاری از روی نورم عمومآ در بردارنده انتقال مواد با به فاصله دو متر می باشد.


به رویت جدول زیر طاقت کار را در پروسه ویران کاری ساختمان ها محاسبه کرده اند.شمارهنوعیت کارواحداندازه کارکارگر ماهرکارگر غیر ماهر1ویران کردن سنگ کاری خامه در دیوارهامتر مکعبیک مترمکعب00.65 MD/m³2ویران کردن سنگ کاری پخته در دیوارهامتر مکعبرر00.70 MD/m³3ویران کردن دیوار های گلی پخسه ییمتر مکعبرر00.55 MD/m³4ویران کردن دیوار ها از خشت خامهمتر مکعبرر00.60 MD/m³5ویران کردن دیوار از خشت پختهمتر مکعبرر00.80 MD/m³6ویران کردن کانکریت بدون سیخمتر مکعبرر0.05 MD/m³2.00 MD/m³7ویران کردن کانکریت سیخ دارمتر مکعبرر0.05 MD/m³3.00 MD/m³8کندن دروازه و کلکین به شمول انتقال آنمتر مربعیک متر مربع0.15 MD/m²0.02 MD/m²9ویران کردن آهن پوش چپات و گولک دارمتر مربعرر0.03 MD/m²0.05 MD/m²10ویران کردن فرش و دیوار از سنگ مرمرمتر مربعرر0.02 MD/m²0.15 MD/m²11ویران کردن فرش و دیوارهای کاشیمتر مربعرر0.03 MD/m²0.25 MD/m²12تراش نمودن کاگل از روی دیوارهامتر مربعرر00.06 MD/m²13ویران کردن مسطحه های چوبیمتر مربعرر00.10 MD/m²14ویران کردن مسطحه های گچیمتر مربعرر00.10 MD/m²
جدول بالا در از فصل نهم کتاب لایحه طاقت کار روبرداری شده است.


وبلاگ «ویران کاری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پدیده معماری» ندارد.