برآورد مشرح پدیده معماری -


برآورد مشرح

پست با عنوان «برآورد مشرح» از وبلاگ «پدیده معماری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

   برای کاربرد چنین برآورد نخست باید همه آگاهی را از روی نقشه ها به دست آورد و سپس گردهم آوری احجام و مساحات كاری نرخ پروژه تثبیت می گردد كه می توان این شكل از برآورد را به دو دسته دیگر نیز تقسیم نمود.


   1. روش مقدار فی واحد

  2. روش مقدار مجموعی


 


روش مقدار فی واحد:


   ارزش نهایی مواد و پروسه های كاری از قبیل مزد کارگران، ارزش مواد ساختمانی و سرانجام همه مواد برای فی واحد هر پروسه كاری از قبیل سنگ كاری، خشت كاری، پلستر كاری و غیره دریافت گردیده و ارزش فی واحد آن به دست آمده و به رؤیت آن در ختم كار از روی ارزش فی واحد هر پروسه كاری ارزش مجموعی همه ساختمان و یا پروژه به دست می آید. كه این طریقه یا روش مقدار فی واحد را به نام Unit Cost نیز می نامند.


 


روش مقدار مجموعی


   این برآورد از روی نقشه های دست داشته و اندازه کلی همه کارکردها برآورد می گردد، و به دنبال آن پس از یک بازنگری یا سروی درست ارزش کلی پروژه ثابت می گردد. باید نوشت که نرخ یا هزینه این برآورد همان پول قابل پرداخت مجموعی می باشد. برآورد همه عنصر و آنچه که به یک پروژه بستگی دارد تنها برای تثبیت ارزش های درست آن لازمی پنداشته می شود که این روش را به نام Lump Sum یا روش اندازه مجموعی نیز یاد می نمایند.


 


 برآورد مكمل


   در این برآورد نیاز میرود که همه لست مهندسی و سیستم تخنیکی آماده بود8 و سپس همه کاربرد های ساختمانی با اندازه کلی  آن تثبیبت گردیده و از آن ارزش نهایی ساختمان به دست آید، اما پس از پایه اکمال رسیدن این گونه برآورد قیمت یا ارزش مجموعی پروژه به دست می آید که ارزش به دست آمد دارای اجزای زیر می باشد:


   ارزش کلی (Total Cost) پروژه برابر است به همه ارزش های مستقیم، ارزش های غیر مستقیم و مفاد كه در زیر شرح هر كدام ارایه گردیده است.


   1. ارزش های مستقیم (Direct Cost) كه عبارت اند از ارزش همه مواد ساختمانی از قبیل ریگ، جغل، سمنت و طاقت كار از قبیل مزد کارگران و معاشات انجنیران.

  2. ارزش های غیر مستقیم (Indirect Cost) كه تمام مالیات و بیمه را در بر دارد، كه 12 درصد Direct Cost در نظر گرفته می شود.

  3. مفاد (Profit) كه معمولاً 10 تا 15 درصد گرفته می شود، در صورتیكه 15 درصد در نظر گرفته شود 10 درصد به وزارت مالیه داده شده و 5 درصد بازمانده به خود شركت برای پیشرفت آن پرداخت می گردد.


 


درخور یاد آوریست كه از جمع یاد آوری های بالا تنها درباره نیرو كار اگهی داد كه در زیر می باشد.


   نیرو یا طاقت كار در مجموع پروژه ها به دو بخش دسته بندی می گردد.  1. كارگران ماهر مانند سنگكار، نجار، حلبی ساز، سیم تاب، برقی و غیره.

  2. كارگران غیر ماهر که در کار های دیگر سرگرم می گردند.


وبلاگ «برآورد مشرح» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پدیده معماری» ندارد.