كاربر رنگ در اماكن از دیدگاه معمارى پدیده معماری -


كاربر رنگ در اماكن از دیدگاه معمارى

پست با عنوان «كاربر رنگ در اماكن از دیدگاه معمارى» از وبلاگ «پدیده معماری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

رنگمالى از جمله پروسه ساختمانى مى باشد، كه اكثرأ قشر نهاى را در سطوح داخلى و خارجى تعمیرات و ساختمان ها تشكیل مى دهد.


نماى مهندسى، زیبا ى داخلى، قشنگى خارجى ،ارامش روحى، جذب و دفع اشعه افتاب، جذب و دفع نور ، داشتن خاصیت حفظ الصحوی، دوام داری،داشتن قابلیت شستشو،مقاوم در مقابل رسوبات اتموسفیری و امثال ان از جمله شاخص های میباشد كه تابع خصوصیات رنگ وپروسه های رنگمالی میگردد.


رنگ كه برای سطوح داخلی و خارجی ساختمانها انتخاب میگردد تابع نوع بهره برداری سطوح میباشد و در هنگام انتخاب نوع رنگ معلومات كافی در باره نوعیعت سطوح،موقیعت سطوح،درجه حرارت سطوح،درجه رطوبت سطوح،خاصیت نورانی سطوح و امثال ان موجود باشد و رنگ باید مقاومت كافی در مقابل فكتور های مضره از قبیل نور،اشعه افتاب،تیزاب ها ،حرارت،برودت رطوبت،كثافات،لكه ها،چربی ها و امثال ان را داشته باشد.


سطوح وقت اماده رنگمالی میباشد كه تمام پروسه های ما قبل از رنگمالی تكمیل شده باشد وهیچ گونه عوارض در سطوح از قبیل درشتی،سركجی،توارم،فرورفتگی، بر كجی،شاریده گی و امثال ان موجود نباشد.


در هنگام رنگمالی درجه حرارت سطوح نباید كمتر از 8 درجه سانتی گرید و درجه حرارت رنگ ابی نباید كمتر از 5 درجه سانتی گرید باشد و كار های رنگمالی سطوح خارجی نباید در حرارت منفی،در هنگام وزش باد،در تحت تاثیر اشعه شدید افتاب و در محیط گردو خاك انجام شود.


رنگمالی روغنی را میتوان درسطوح با درجه حرارت منفی انجام داد ، بشرط كه حرارت خود رنگ روغنی از مثبت 15 درجه سانتی گرید كم نباشد و حرارت رنگ روغنی را بطریقه ساده از قبیل گرم نمودن قطی های رنگ در اب جوش میتوان تنظیم كرد.هرگاه درجه حرارت هوا زیاد تر از 38 درجه سانتی گرید باشد عملا پروسه های رنگمالی توقف داده میشود زیرا كه در این حالت رنگ قبل از چسپش باسطوح خشك گردیده و باعث بروز درز ها در قشر رنگ میشود و هم چنان چسپش خود را با سطوح تامین كرده نمیتواند. 


كیفیت كارهای رنگمالی باید جواب گوی خواسته های ذیل باشد.


1- سطوحیكه توسط تركیب های ابی رنگمالی شده باشد باید برجسته،یك نواخت،شفاف و بدون موج باشد.


2- سطوحیكه توسط تركیب های روغنی،مینای و لاكی رنگمالی شده باشد باید یك نواخت ،صیقلی،شفاف و بدون موج باشد.


3- رسم ها،تابلو ها،حكاكی،تصاویر و امثال ان كه در هنگام رنگمالی انجام میشود باید دارای ابعاد برجسته،ظرافت كامل،دقیق ومنظم مطابق فرمایش باشد.


وبلاگ «كاربر رنگ در اماكن از دیدگاه معمارى» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پدیده معماری» ندارد.