سوالات پیشنهادی تفسیرموضوعی قران کریم حقیقت -


سوالات پیشنهادی تفسیرموضوعی قران کریم

پست با عنوان «سوالات پیشنهادی تفسیرموضوعی قران کریم» از وبلاگ «حقیقت» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

باسمه تعالی


سوالات پیشنهادی تفسیرموضوعی قران کریم درس استاد عالیقدر حجه الاسلام والمسلمین حاج آقای ایزدخواه


1)      مراد از محکمات در قران چیست ؟                                                                                                                                                                              منظوراز محکمات  آیاتی هستند که مفهوم آن به قدری روشن است که جای گفتگو وبحث در آن نیست  مانند قل هو ا... احد (بگواوست خدای یگانه)


2)      نام دیگر محکمات در قران را بنویسید :                                                                                                                                                                 ام الکتاب  است، محکمات مفسر وتوضیح دهنده آیات دیگرند


3)      منظوراز آیات متشابه کدام آیات است ؟                                                                                                                                                            متشابهات قران  ایاتی هستند  که در بدو نظر،معانی آن پیچیده است که البته با آیات محکمات  تفسیر آن روشن میگردد


4)      چرا بعضی ایات متشابهند ؟ 


زیرا عقل وعلم محدود بشر توان درک بسیاری از معارف قرا« را ندارد ،ازطرفی فلسفه بعثت انبیاء الهی در همین آیات متشابهات قرار دارد  وما را به فکر واندیشه وا میدارد .


5)      مفهوم واقعی دعاچیست ؟                                                                                                                                                                                                               مفهوم واقعی دعا درخواست فراهم شدن اسباب وعواملی است که از دایره قدرت انسان بیرون است واز کسی که قدرتش بی پایان وهرامری برای او آسان است .


6)      شرایط استجابت دعا کدام است ؟                                                                                                                                                                                درآیات 55و56 سوره اعراف فرموده است پروردگارخود را از روی تضرع ودر پنهانی بخوانید بدون اینکه طلبکارانه وتجاوزگرانه باشد .


7)      موانع استجابت دعا کدامست ؟ 


  اول ؛ ناپاک بودن روح وجسم .                                                                                                                                                                                                                         دوم ؛ ناپاک بودن وحرام و غصبی بودن مال وثروت .                                                                                                                                                                      سوم؛ ترک امر بمعروف ونهی از منکر .                                                                                                                                                                                             چهارم ؛ ترک عمل صالح  وپیمانهای الهی


8)      مضطررا تعریف کنید:                                                                                                                                                                                                حالتی است که انسان چشم امید، بکلی از همه ی اسبابهای اطراف خود بر میگیرد وتنها به مبداء هستیش دست دراز میکند.


9)      ایمان چیست؟


معرفت وشناخت قلبی واقرار به زبان وعمل به ارکان دین را ایمان گویند


10)   نشانه های مومن کدامست ؟                                                                                                                                                                                         ایمان به غیب، اقامه نمازوانفاق از آنچه از سوی خدا روزی شده است .


11)   نماز چیست ؟


  زیباترین حالاتی از انسان مومن است که پرستش وعبادت خالص از آن متجلی میگردد ودارای اصول وفروع  وتشریفاتی است که در سنت معصومین علیهم السلام آمده است


12)   فلسفه نماز چیست ؟  


بازدارندگی از زشتیها وبدیها ، یادخدا، خشوع ورستگاری .


13)   نشانه نماز مقبول کدامست ؟                                                                                                                                                                                        امام صادق علیه السلام می فرمایند: نمازی مقبول درگاه الهی است  که عاملش را از زشتیها ومنکرات بازداشته باشد  ان الصلوه تنهی عت الفحشاء والمنکر                                                    


14)   چه اموری موجب فلاح دنیوی می شود ؟ 


فلاح دنیوی در سه چیز است 


2- غنا 


3- عزت


15)   فلاح اخروی درکدام امورند؟ 


  فلاح اخروی در چهار موضوع قراردارد  


  الف)بقای بدون فنا 


ب)بی نیاز بدون فقر 


  ج)عزت بدون ذلت   


د) علم خالی از جهل


16)   منظور از خاشعون چیست ؟


حالت تواضع وادب جسمی وروحی انسان در مقابل شخص بزرگ یا حقیقتی مهم که آثارش در ظاهر آدمی دیده میشود.


17)   نخستین ویژگی وآخرین صفت مومنان کدامست؟  


   اولین ویژگی مومن خشوع در نماز  است که بر تمام  اعضاء ورفتار او هویدا میگردد  وآخرین صفت اونگهداری در آداب وشرایط نماز مانند وقت ، زمان، ومکان آن است .


18)   صلواتهم یعنی چه ؟   


صلواتهم عبارتست از؛                                                                                                           آداب نماز ، 


شرایط نماز،


زمان نماز 


مکان نماز .


19)   صفت حرص چه امتیازاتی برای مومنان دارد ؟


حرص نیرویی است  که انسان مومن را به تلاش وکوشش وامیدارد که اگر در امور مثبت وکمال جویی معنوی بکار گرفته شود اورا به سر منزل مقصود رهنمون خواهد کرد .


20)   فوائد صفت جزع وبخل را بنویسید :                                                                                                                                                                                بخل مومن برای اینست که از مقدسات ومتعلقات معنویش حفاظت ونگهداری نماید.


21)   الدنیا دارالبلاء محفوفه یعنی چه ؟                                                                                                                                                                                               یعنی دنیا خانه بلاهای محفوفه ودرهم پیچیده است مانند آدمی که به دور خودش ملحفه پیچیده خلق الانسان فی کبد


22)   چراعمل مداوم محبوب پروردگار است؟  


زیرا کار خیر آنگاه در انسان اثر مثبت میگذارد که تداوم داشته باشد


23)   مهمترین گناهی که جهنمیان  آنرا موجب دوزخی شدن خود میدانند کدامست؟   


اینکه نمازگزار نبودند زیرا اگر نماز میخواندند نماز، آنان را به یاد خدا می انداخت واز فحشاء ومنکر  دور ورستگار می نمود


24) شاهدان نماز صبح کیستند؟                                                     


الف-ملائکه صبح                                                                           


ب-ملائکه روز                                                                                     


ج-ملائکه شب                                                                                   


د-ب وج    *                                                                                               


25)چرانمازبایددراوقات معین انجام شود؟                   


 الف-چون ممکن است فراموش شود


 ب-زیرا اساس آن نباید متزلزل گردد


 ج- زیرا باید دسته جمعی ودر وقتی خاص برگزار شود


 د- همه موارد*


26)روایت نشانه مومن آنست که51 رکعت نماز در شبانه روز بگذارد از کیست ؟


      الف-پیامبر اعظم (ص)


     ب- امام صادق (ع)*


      ج- حضرت زهرا(س)


      د-  امام علی (ع)


27) نمازهای فریضه چند رکعتند؟                                   


   الف – صبح2رکعت/ظهر4رکعت/عصر4رکعت/مغرب3رکعت /عشاء 4رکعت


    ب- صبح 2رکعت/ظهروعصر8رکعت / مغرب3رکعت/عشاء 4رکعت


    ج- هفده رکعت


    د- الف وج*


28)نمازهای نافله کدامند؟


     الف –نمازهایی که بعد از هرنماز واجب باید بخوانیم


      ب- نمازهای 2رکعتی که پس از هرنماز واجب می خوانیم


      ج- نمازهای 2رکعتی که مستحباقبل یا بعداز نمازهای فریضه خوانده می شود


      د-   الف و ب*


29) نمازهای نافله چندرکعتند؟


     الف- صبح2رکعت/ظهر4رکعت/عصر4رکعت/مغرب3رکعت/عشاء4رکعت


      ب- صبح2رکعت/ظهر8رکعت/عصر8رکعت/مغرب4رکعت/عشاء 2رکعت*


      ج- درهرنماز فریضه 2رکعت


      د- الف وج


30)این حدیث از کیست ؟(مردی نزد معصوم (ع) آمد وعرض کرد:من از نماز شب محرومم ،آن حضرت فرمودن توکسی هستی که گناهانت تورا به بند کشیده است .


     الف- رسول اکرم(ص)


       ب- امام صادق(ع)


        ج- امام علی (ع)*


        د-  امام حسین (ع)


 31)چراپاداش نماز شب در قران تعین نشده است ؟


   الف- چون پاداش ندارد


    ب – زیرا پاداشش مانند صواب نماز های دیگر است


     ج- الف وب


      د- زیرا هیچکس غیر از خداوند  نمیداند نماز شب چه اجر ومزدی دارد*


32)نماز جمعه چندرکعت است وچند قنوت دارد؟


     الف- 2رکعت و2قنوت*


       ب-  2رکعت و1قنوت


        د-  4رکعت ودوقنوت


       ج- 4رکعت و1قنوت


33)کدام نماز حج مستمندان است؟


      الف- نمازعیدفطر


       ب- نماز عیدقربان


       ج- نمازجمعه*


        د – نماز شب


34) حکم شرکت درنماز جمعه با امام معصوم چیست وتارک آن چه نام دارد؟


     الف -  فریضه است وهرکس آنرا ترک کند منافق است


       ب-  واجب است وهرکس آنرا ترک کند منافق است


        ج- فریضه است وهرکس بدون عذر 3 جمعه نماز آنرا ترک کند منافق است*


         د- الف و ب


35) فلسفه نماز جمعه چیست؟


      الف- تجدید روحیه معنوی ودینی / آگاهی از رویداد های اجتماعی وسیاسی


        ب- همبستگی وانسجام مسلمین/جلب همکاری عمومی برای حل مشکلات جامعه


         ج- الف وب*


         د-  بررسی اقدامات دینی ومعنوی / آگاهی از اوضاع احوال مردم ومسلمانان


36) تفاوت  سوره فاتحه الکتاب یا دیگر سوره های قران  کدامست؟


      الف-سوره حمد از زبان بندگان خداست


      ب – سوره حمد آموزش مناجات بندگان باخداست


      ج-  سوره حمد سخن بدون واسطه خلق با خالق است


       د- الف وب وج*


37) نام دیگر سوره فاتحه الکتاب را بنویسید.


    الف –قلب قران


     ب- عروس قران 


      ج- ام الکتاب*


      د- هیچکدام


 38)چرا تلاوت سوره فاتحه الکتاب برابر است با پاداش دو سوم قران مجید؟


     الف- زیرا ثلث قران توجه به خداست


       ب- چون ثلث قران توجه به رستاخیز است


       ج- ثلث قران توجه به احکام است


       د- الف وب*


39) چرا سوره توبه بدون بسم ا... است ؟


       الف-زیراآن سوره با اعلان  جنگ به جنایتکاران  مکه پیمان شکنان آغاز شده  وبارحمانیت  خداوند سازگار نیست


       ب- زیرا خطاب سوره به مشرکان وپیمان شکنان است وآنان نزد خداوند مغضوبند


       ج- در این سوره صفات رحمانی الهی  مخاطب مشرکان وپیمان شکنان نبود وصفت غضب الهی مطرح است


       د- ب وج*


40) ایا بسم ا... الرحمن الرحیم  ایه ای از سوره ها بشمار میرود ؟


     الف – خیر


     ب-  بلی


      ج- نزد علمای شیعه جزء سوره شمرده می شود*


     د- نزد علمای اهل سنت فقط آیه محسوب می شود


41) کدام نام از اسامی الهی دارای صفات وکمالات الهی است؟


     الف- ا...*


      ب- رحمن


      ج- قدوس


      د- سبوح


42) به ترتیب رحمت خاص وعام الهی درکدامیک از اسامی پروردگار بیان شده است ؟


      الف- رحیم ورحمان


       ب- غفور ورحیم


        ج-  سمیع وعلیم


        د- الرحمن الرحیم*


43)  معنای الحمد ... رب العالمین کدامست ؟


     الف- ستایش می کنم خدای جهانیان است


       ب- ستایش خدای جهانیان را سزاست


        ج- ستایش مخصوص خدای جهانیان است


        د- هرگونه ستایش فقطبرای خداوند جهانیان است*


44)عاشقانه ترین ذکربندگان در نماز  خطاب به خداوند کدامست ؟


       الف- کفوا احد


       ب-  ا... الصمد


        ج- ایاک نعبد وایاک نستعین*


        د-  الرحمن الرحیم


 45) تفاوت مغضوبین وضالین کدامست ؟


الف- مغضوبین مورد غضب  الهی هستند وضالین مورد غضب الهی نیستند


ب- ضالین مورد غضب الهی هستند ومغضوبین مورد غضب الهی نیستند


ج-  مغضوبین منافقین وگمراهان لجوجند


د- الف وج*


46) تلاوت کدام سوره از قران معادل ثلث آن است؟


الف-  سوره توحید


ب- سوره قل هوا...  احد


ج- سوره الف وب*


د سوره فاتحه الکتاب


47) شان نزول سوره توحید چیست؟


الف-  سوال  قوم یهود در توصیف خداونداز پیامبر (ص)*


ب- برای تلاوت درنماز های فریضه


ج-برای تلاوت درمجالس


د- ب وج


48) به کدام دلیل قرائت سوره توحید برابر با ثلث قران است ؟


الف- زیرا قرا ن مشتمل است بر احکام ، عقاید وتاریخ  و سوره توحید عقاید را بطور فشرده بیان میکند*


ب-  چون سوره توحید معادل ثلث قران از خداوند یاد کرده است


ج-  زیرا بیانگر صفات الهی است


د- ب وج


49) ا... الصمد یعنی چه ؟


الف- یعنی خدا  بی نیاز است


ب- یعنی لم یلد ولم یولد


ج- یعنی ولم یکن له کفوا احد


د- ب وج*


50)نزول قران چگونه بود ؟


الف – در چندین مرحله نازل شده است


       ب- دو مرحله نازل شده یکبار در شب قدربر قلب پیامبر و مرحله بعدی بتدریج طی 23 سال بر پیامبر(ص)*


        ج- طی 23 سال وتدریجا بر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است


د- در یک مرحله نازل شده است


51)کفودر سوره توحید چه معنایی دارد ؟


الف- یعنی خداوندهمطرازی در مقام ومنزلت ندارد


ب- یعنی خداوند هیچ شبیهی ندارد


ج-یعنی خداوندمانندی ندارد


د-الف /ب/ج*


 


 


وبلاگ «سوالات پیشنهادی تفسیرموضوعی قران کریم» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «حقیقت» ندارد.