اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه مولانا مولوی سایه -


اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه مولانا مولوی

پست با عنوان «اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه مولانا مولوی» از وبلاگ «سایه» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 


اشعار مولانا , شعر کوتاه مولانا , شعرهای زیبای مولانا


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


شعر زیبای مولوی در مورد عشق


از آتش عشق در جهان گرمیها


وز شیر جفاش در وفا نرمیها


زانماه که خورشید از او شرمنده‌ست


بی شرم بود مرد چه بی شرمیها


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


شعر مولوی در مورد بوسه


یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی


شاگرد که بودی که چنین استادی


خوبی و کرم را چو نکو بنیادی


ای دنیا را ز تو هزار آزادی


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


رباعی و دوبیتی مولانا


من پیر فنا بدم جوانم کردی


من مرده بدم ز زندگانم کردی


می ترسیدم که گم شوم در ره تو


اکنون نشوم گم که نشانم کردی


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


اشعار ناب و عرفانی مولانا


اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد


آن را که وفا نیست ز عالم کم باد


دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد


جز غـم که هزار آفرین بر غم باد


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


شعر زیبا از مولانا


گر شرم همی از آن و این باید داشت


پس عیب کسان زیر زمین باید داشت


ور آینه‌وار نیک و بد بنمائی


چون آینه روی آهنین باید داشت


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


شعر های با معنی مولانا


من محو خدایم و خدا آن منست


هر سوش مجوئید که در جان منست


سلطان منم و غلط نمایم بشما


گویم که کسی هست که سلطان منست


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


شعر کوتاه مولانا در مورد عشق


بی عشق نشاط و طرب افزون نشود


بی عشق وجود خوب و موزون نشود


صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد


بی‌جنبش عشق در مکنون نشود


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


شعرهای بسیار ناب مولانا


آنکس که ترا دید و نخندید چو گل


از جان و خرد تهیست مانند دهل


گبر ابدی باشد کو شاد نشد


از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


شعرهای کوتاه مولانا


دلتنگم و دیدار تو درمان من است


بی رنگ رخت زمانه زندان من است


بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی


آنچ از غم هجران تو بر جان من است


شعر , sher , اشعار , auv


شعر بـــی همگــــان بســـــر شـــــود از مولوی


بـــی همگــــان بســـــر شـــــود  بی تـو  بســـــر  نمـــی شــــود


داغ  تـــــو  دارد  ایــــن  دلـــــم  جــــای  دگـــــــر  نمــــی شـــود


دیـــده  عقــــل  مســـت  تــــو  چـرخــــه  چـــرخ  پســـت  تــــو


گــــوش  طـــرب  بــــه دســت تــــو بــی تـــو بســـر نمی شود


جـــان  ز تــــو  جــوش  مـــی کند  دل  ز تـــو  نـوش  می کند


عقـــل خـــــروش مــــی کنــد بـــی تــــــو بســـر نمـی شــود


خمـــــر مـــن  و  خمـــــار مـــن  بــــاغ  مـــن  و  بهـــار مــــن


خـــواب مـــن  و  خمــــار مــــن  بــی تـو  بســر ن می شود


جـــاه و جلال  مــن  تـــویی  ملکت  و  مــــال  مـــن  تـویی


آب  زلال  مــــن  تــــویی  بــــی  تــــو  بســــر  نمی شـود


گـــــاه  ســــوی  وفــــا  روی   گــــاه  ســوی  جفــــا  روی


آن  منــی  کـــجا  روی  بـــی  تــــو  بســـــر  نمی شـــود


دل  بنهنـــد  بــــر کنـــی  تـــوبـــــه  کــننـــــد  بشــکنــی


ایــن همــه خــود تـــو میکنی بــی تو بســر نمی شــود


بی  تـــو  اگـــر  بســـر  شدی  زیــر  جهــان  زبر  شدی


باغ  ارم  سقــر  شــدی  بــی تــو  بســر  نمــی شـود


گــــر تـــو ســری قــدم شـوم  ور تــو کفی  علم شوم


ور بــــروی عــــدم  شــــوم  بی تـو  بسـر  نمی شود


خــواب مــــرا ببستــــه ای  نقـــش مــرا بشسته ای


وز همـــه ام گسسته ای بــی تــــو بسر نمی شود


گـــر  تـــو  نباشی  یار من  گشت  خراب کــار مــن


مــونس و غمگـــسار مـــن  بی تو بسر نمی شود


بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم


ســر ز غـم تو چون کشم  بی تو بسر نمی شود


هر چه بگویم ای صنم  نیست جـدا ز نیــک و بـد


هم تو بگو  ز لطف خود  بی تو بسر نمی شود


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


گلچین اشعار مولانا شاعر بزرگ


یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا


یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا


نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی


سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا


نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی


مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا


قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی


قنــد  تـــویی  زهـــر  تــویی  بیــــش  میـــازار  مرا


حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی


روضــه اومیــد تویـــی راه  ده  ای یــار مرا


روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی


آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا


دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی


پختـــه تویی  خـــام تــویی  خـــام  بمگـــذار  مرا


این  تن  اگـــر کـــم  تــندی  راه  دلــم  کــم  زندی


راه  شــدی  تــا  نبــدی  ایـــن  همـــه  گـــفتار  مرا


شعرهای عاشقانه کوتاه , شعر عاشقانه کوتاه , اشعار عاشقانه کوتاه


شعر زیبای بشنو از نی از مولوی


بشنـو این نی چون شکــایت می‌کـــنـد


از  جـداییــهـــا  حکـــــایت  مـــی‌کــــنـد


کــــز نیستـــان تـــا  مـــــرا  ببریــــده‌انـد


در نفیــــــرم  مــــــرد و زن  نالیـــــده‌انـد


سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق


تـــا  بگـــویــم  شـــرح  درد  اشتیـــــاق


هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش


بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش


مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم


جفــت بــدحالان و خوش‌حالان شـــدم


هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من


از  درون  مـن  نجســت  اســـرار  مــن


ســـر مــن از نالـــه‌ی مـــن دور نیست


لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


شعر زیبای ای دوست قبولم کن از مولانا


ای دوست قبولم کن وجانم بستان


مستــم کـــن  وز هر دو جهانم بستان


بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو


آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…


شعر حافظ , شعر کوتاه حافظ , شعرهای زیبای حافظ , گلچین اشعار حافظ


شعر ای یوسف خوش نام مـا از مولانا


ای یوسف خوش نام مـا خوش می‌روی بر بام مــــا


ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما


ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا


جوشی بنه در شور ما تا می‌شود انگور ما


ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما


آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما


ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا


پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا


در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل


وز آتـــــش ســودای دل  ای وای دل  ای وای مـــــا


اشعار مولانا , اشعار کوتاه مولانا , اشعار زیبای مولانا


وبلاگ «اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه مولانا مولوی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «سایه» ندارد.