گر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟ " می گویم پذیرش است " تکثیر ارزان -دیجیتال مبین -بنیس دیجیتال -


گر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟ " می گویم پذیرش است "

پست با عنوان «گر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟ " می گویم پذیرش است "» از وبلاگ «تکثیر ارزان -دیجیتال مبین -بنیس دیجیتال» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

تبلیغات آوا:
اگر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟
" می گویم پذیرش است "
پذیرش یعنی:
پذیرفتن شرایط با تمام سختیهاش....
پذیرش یعنی:
پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون....
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه مشکلات هست و باید به مسیر ادامه داد....
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه گاهی من هم اشتباه میکنم....
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه من کامل نیستم...
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه هیچ کس مسئول زندگی من نیست....
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه انتظار از دیگران نداشتن....
داشتن پذیرش توی زندگی یعنی پایان دادن به تمام
دعواها
اختلاف ها
و جدل ها؛ رفیق...


digibenis


وبلاگ «گر به من بگویند زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟ " می گویم پذیرش است "» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «تکثیر ارزان -دیجیتال مبین -بنیس دیجیتال» ندارد.