گابریل_گارسیا_مارکز تکثیر ارزان -دیجیتال مبین -بنیس دیجیتال -


گابریل_گارسیا_مارکز

پست با عنوان «گابریل_گارسیا_مارکز» از وبلاگ «تکثیر ارزان -دیجیتال مبین -بنیس دیجیتال» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

تبلیغات آوا:
@digibenis


گابریل_گارسیا_مارکز


ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ‏« ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ‏»
ﻭ ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ...
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﻫﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺵﻭ ﺑﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯼ .
ﻣﺮﺍﻗﺒﺸﺎﻥ ﺑﺎﺵ ...
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯽ :
‏« ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ‏»
‏« ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ‏» ،
‏« ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ‏» ،
‏« ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ‏»
ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮐﻦ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ
ﺍﮔﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺭﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺩﺍﺭﯼ
ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯼ
ﺑﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺍﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﻓﺮﺩﺍﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ...وبلاگ «گابریل_گارسیا_مارکز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «تکثیر ارزان -دیجیتال مبین -بنیس دیجیتال» ندارد.