جهانی شدن، سیاست و قدرت؛ بحثی در جامعه شناسی ارتباطات سیاسی اندیشکده ارتباطات اجتماعی -


جهانی شدن، سیاست و قدرت؛ بحثی در جامعه شناسی ارتباطات سیاسی

پست با عنوان «جهانی شدن، سیاست و قدرت؛ بحثی در جامعه شناسی ارتباطات سیاسی» از وبلاگ «اندیشکده ارتباطات اجتماعی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

این مقاله، مقدمه کتاب جامعه شناسی سیاسی معاصر (جهانی شدن، سیاست، قدرت) نوشته کیت نش است که توسط محمدتقی دلفروز ترجمه شده است. آقای بشیریه در این مقدمه آثار و پیامدهای جهانی شدن را بر دولت ملی بررسی کرده است.


وبلاگ «جهانی شدن، سیاست و قدرت؛ بحثی در جامعه شناسی ارتباطات سیاسی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «اندیشکده ارتباطات اجتماعی» ندارد.