ارکان اصلی در موفقیت شرکت، بر مبنای "بازاریابی شبکه ای" online journalism -


ارکان اصلی در موفقیت شرکت، بر مبنای "بازاریابی شبکه ای"

پست با عنوان «ارکان اصلی در موفقیت شرکت، بر مبنای "بازاریابی شبکه ای"» از وبلاگ «online journalism» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

در شرکت هایی که بر اساس فروش به شیوه "بازاریابی شبکه ای" شکل گرفته اند. یکی از مهمترین فاکتور ها، طرح در آمدی شرکت است.  


طرح در آمدی       کیفیت محصولات        ساختار مدیریتی


 اینها سه ضلع اصلی موفقیت یک شرکت را تشکیل میدهند. به نظر اکثر کارشناسان "بازاریابی شبکه ای " "طرح در آمدی"مطلوب در یک شرکت "بازاریابی شبکه ای" طرحی است که ترکیب متوازنی از پرداخت پاداش بصورت "front  end"و "back end" ایجاد کرده باشد.


front end:طرحی که در جهت افزایش فروش شبکه به اجرا در می آید.


back end:طرحی که باعث ایجاد در آمد رسوبی در پلن میشود


وبلاگ «ارکان اصلی در موفقیت شرکت، بر مبنای "بازاریابی شبکه ای"» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «online journalism» ندارد.