یادداشت ارسالی/این همه وعده و هیاهوی از خوبان،اما آخرش هیچ ! اخبارآموزش وپرورش وفرهنگ معلمان -


یادداشت ارسالی/این همه وعده و هیاهوی از خوبان،اما آخرش هیچ !

پست با عنوان «یادداشت ارسالی/این همه وعده و هیاهوی از خوبان،اما آخرش هیچ !» از وبلاگ «اخبارآموزش وپرورش وفرهنگ معلمان» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

بازنشستگان فرهنگی


سالهاست که قرار است همسان سازی حقوق پیش کسوتان و شاغلان فرهنگی با سایر ادارات هماهنگ شود ! ورای دیوان عدالت اداری مبنی بر همین موضوع است پس چرا این گونه نشد ؟.گودال عمیقی که سال ها در اثر غفلت و قوانین تبعیض آمیز و بی عدالتی و بی کفایتی مدیران ارشد کشور در نظام پرداخت ها حفر گردیده با افزایش قطره ای۱۲ درصد جبران و پر نمی شود


وبلاگ «یادداشت ارسالی/این همه وعده و هیاهوی از خوبان،اما آخرش هیچ !» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «اخبارآموزش وپرورش وفرهنگ معلمان» ندارد.