زکوشش به هر چیز خواهی رسید شایق کندیمیز -


زکوشش به هر چیز خواهی رسید

پست با عنوان «زکوشش به هر چیز خواهی رسید» از وبلاگ «شایق کندیمیز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

قابل توجه دوستان :


دیروز در ادامه تلاشهای قبلی درخصوص به ثبت رساندن تپّه تاریخی زال وسایر مکانهای تاریخی روستای شایق باحضور مدیر کلّ میراث فرهنگی استان اردبیل وفرماندارمحترم سرعین وبخشدارمرکزی سرعین وهئیت همراه تپه مذکور بازبینی ونمونه برداری از سفالها وآثاری که بامطالعه آن تاریخ مکان وبسیار از موضوعات دیرینه شناسی روشن می شود آغاز شد وانشاءالله یک روزی شاهد ثبت نهایی ومرمت مکانهای مورد نظر وجزو آثار تاریخی وملی کشور خواهد شد ودرآنصورت شاهد حضور گردشگران وتوریستهای داخلی وخارجی خواهیم بود که درتعاقب آن روستا به یک سمبل وارزش تاریخی پیدا می کند وسبب اشتغال ورونق اقتصادی ودرنهایت عمران وآبادی آن خواهیم بود ودرسطح کشور شناخته خواهد شد انشاءالله این وعده ما نزدیک است.


وبلاگ «زکوشش به هر چیز خواهی رسید» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «شایق کندیمیز» ندارد.