بسم الله الرحمن الرحیم صخا(صندوق خانوادگی ابرسج) -


بسم الله الرحمن الرحیم

پست با عنوان «بسم الله الرحمن الرحیم» از وبلاگ «صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

صخا ازمعجزات علم و عرفان       صخا لطف و عنایتهای یزدان 


صخا بوی الم نشرح گرفته     چه چیزی بهتر ازآیات قرآن 


شروع کردم به نام حقتعالی     خودش باطل کند افکار شیطان 


مزین گشته با نام ابوالفضل       صخا تسکین درد دردمندان 


ابرسج راکند روزی گلستان       اگر یاری شود از بانفوذان 


صخا فرماندهی دارد چویوسف     که زندان می شود از او گلستان 


چنین فرماندهی پیروز باشد       که روزوشب بود درفکر یزدان 


کسی تائب شود از وی حمایت      ببیند روز وشب خیر فراوان


 


وبلاگ «بسم الله الرحمن الرحیم» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «صخا(صندوق خانوادگی ابرسج)» ندارد.