جلسه شورای مرکزی تیم های ورزشی موسسه بین المللی سفیران صلح موسسه بین‌المللی سفیران صلح -


جلسه شورای مرکزی تیم های ورزشی موسسه بین المللی سفیران صلح

پست با عنوان «جلسه شورای مرکزی تیم های ورزشی موسسه بین المللی سفیران صلح» از وبلاگ «موسسه بین‌المللی سفیران صلح» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

نشست هم اندیشی و ضیافت شام موسسه بین المللی سفیران صلح در جهت تشکیل تیم فوتبال و تیم های ورزشی تحت پوشش موسسه با حضور استاد ابراهیم صنوبر ،جناب اقای علیرضا اکبری خرم،آقای خسرو حاج خلیل ،حاج علیرضا صنوبرو برخی دیگر از اعضای سفیران صلح در جهت ارتقای سطح سلامت اعضا و توسیع فرهنگ صلح از نقش ورزش با همت ورزشکاران وهنرمندان ارزنده کشور برای اقشار مختلف جامعه


نشست هم اندیشی و ضیافت شام موسسه بین المللی سفیران صلح در جهت تشکیل تیم فوتبال و تیم های ورزشی تحت پوشش موسسه با حضور استاد ابراهیم صنوبر ،جناب اقای علیرضا اکبری خرم،آقای خسرو حاج خلیل ،حاج علیرضا صنوبرو برخی دیگر از اعضای سفیران صلح در جهت ارتقای سطح سلامت اعضا و توسیع فرهنگ صلح از نقش ورزش با همت ورزشکاران وهنرمندان ارزنده کشور برای اقشار مختلف جامعه


 


نشست هم اندیشی و ضیافت شام موسسه بین المللی سفیران صلح در جهت تشکیل تیم فوتبال و تیم های ورزشی تحت پوشش موسسه با حضور استاد ابراهیم صنوبر ،جناب اقای علیرضا اکبری خرم،آقای خسرو حاج خلیل ،حاج علیرضا صنوبرو برخی دیگر از اعضای سفیران صلح در جهت ارتقای سطح سلامت اعضا و توسیع فرهنگ صلح از نقش ورزش با همت ورزشکاران وهنرمندان ارزنده کشور برای اقشار مختلف جامعه


 


 


        وبلاگ «جلسه شورای مرکزی تیم های ورزشی موسسه بین المللی سفیران صلح» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «موسسه بین‌المللی سفیران صلح» ندارد.