ابراهیم صنوبر:گرایش به حق اصلی ترین معیار در حوزه حركتی اندیشه و عمل جهت حصول صلح است. موسسه بین‌المللی سفیران صلح -


ابراهیم صنوبر:گرایش به حق اصلی ترین معیار در حوزه حركتی اندیشه و عمل جهت حصول صلح است.

پست با عنوان «ابراهیم صنوبر:گرایش به حق اصلی ترین معیار در حوزه حركتی اندیشه و عمل جهت حصول صلح است.» از وبلاگ «موسسه بین‌المللی سفیران صلح» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.


ابراهیم صنوبر:گرایش به حق اصلی ترین معیار در حوزه حركتی اندیشه و عمل جهت حصول صلح است.
ابراهیم صنوبر:گرایش به حق اصلی ترین معیار در حوزه حركتی اندیشه و عمل جهت حصول صلح است.ابراهیم صنوبر مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح :گرایش به حق اصلی ترین معیار در حوزه حركتی اندیشه و عمل جهت حصول صلح است.


 


ابراهیم صنوبر مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح :گرایش به حق اصلی ترین معیار در حوزه حركتی اندیشه و عمل جهت حصول صلح است.


  


                                             بسم الله الرحمن الرحیم
الهی هر شادی كه بی توست اندوه است و هر منزل كه نه در راه توست زندانست. دست گیر كه جز تو دستگیر نیست و دریاب كه جز تو پناهی نیست.
درست است كه صلح تنها با ایده پردازی ها و سر دادن شعارها محقق نمی شود و لازمه ایجاد آن جامه عمل پوشاندن به این ایده ها و تئوری ها و حركت در جهت های مشخص شده است، اما صلح قبل از این كه تبلور رفتارهای انسان باشد تجلی افكار و اعتقادات اوست. یعنی نمود افكار انسان در قالب فعالیت هایش مجموعه ای از كنش ها و واكنش ها را شكل می دهد كه برآیند جهت های آن یا در راستای صلح واقع می شود یا خلاف جهت آن است. پس باید ابتدا بسترهای فكری لازم را گستراند و ذهنیت ها و باورهای مناسب و سازنده را پروراند. این طور نیست كه سیاه اندیشی و بد سگالی انسان به واسطه افكار مضر و منفی او نمودی سالم و مثبت پیدا كند. اگر ظرفیت های ذهنی و زمینه های فكری انسان با عوامل صلح طلبی و انسان دوستی عجین شود و اعتقادات او بر پایه این معیارها شكل بگیرد، باورهای صلح طلبانه در وجود او بارور شده و اگر وجدان بیدار او در چنین شرایط مطلوب و مساعدی با آن همراه شود و حس مسئولیت در قبال همنوع و دیگر پذیری او را برانگیزد بالاترین نوع حقوق بشر در بین اندوخته های بشری حاصل می شود. او با چهارچوب های حقوقی خود و دیگران آشنا می شود و خود را مستلزم به رعایت حقوق دیگران می داند و از همان ابتدا راه های نفوذ بغض و عداوت و دشمنی مسدود می شود.
همان طور كه تمام خیر و شر انسان به دست خودش رقم می خورد، صلح نیز این گونه است و قوانین و فرمول های ایجاد آن در سیطره افكار خود انسان است و باید با جهت گیری درست و آگاهانه و نگاه به تاریخ و درس های نهفته در دل آن كه برای تدبر و تعمق بشر می باشد، به تثبیت آن پرداخت.
صلح برگرفته از اعمال خود ماست. عاملی بیرونی و خارج از حوزه عمل و افكار انسان نیست. چون صلح در جامعه و در جمع معنی می یابد ریشه های دوام و استحكام آن را نیز باید در مسائل جمعی پیدا كرد. دلایل و عوامل آن را باید در مواردی كه به ارتباط متقابل افراد و جوامع مربوط می شود جست و از این منظر رویكردهای صحیح در جهت استخراج صلح از روابط را شناسایی و بهره برداری كرد.
انسان موجودی اجتماعی است و زندگی او در جمع معنی می یابد و متاثر از بقیه انسانها است. زندگی انسان ها حسب تعاملات و ارتباطات با دیگران زنجیروار به یكدیگر مرتبط است. لذا همراه شدن انسان با دیگر اعضای جامعه در جهت انجام امور می تواند یاری گر او باشد و از دیگر سو این همزیستی می تواند به مقابله و مبارزه بینجامد كه این تعارض و تقابل شرایط را برای هر دو بغرنج و متعسر می سازد. دانستن این موضوع كه بدون احترام به حقوق دیگران نمی توان با آنها همراهی كرد و پذیرفتن این موضوع كه باید به حقوق تعریف شده هر كس احترام گذاشت و حدود او را رعایت كرد تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز را موجب می شود. این احترام متقابل و تفاهم معقول ترین راه و بهترین تصمیمی است كه می تواند حقوق انسان ها را تضمین و تامین كند.
گرایش به حق اصلی ترین معیار در حوزه حركتی اندیشه و عمل جهت حصول صلح است. صلح به حق نزدیك تر است و كار هایی كه حصارهایی را به دور صلح می كشد و آن را محدود می كند و گاهاً آن را به ورطه نابودی می كشاند، باطل هستند. صلح و امنیت و آرامش زمانی حاصل می شود كه شرایط و ملزومات آن را فراهم نماییم. كافی است نگاهی به آموزه های دینی و دستورات الهی داشت تا با افاضه فیض از راهنمایی ها و چراغ های قرار داده شده بر سر راه انسان و دركی از مرز بین حق و باطل و آثار هر یك، با فراغ بال گزینه ای را انتخاب كرد كه مورد سفارش دین است و صلح را به همراه دارد. هیچ یك از ادیان الهی شرارت و جنگ را جایز ندانسته و به آن توصیه نكرده اند و همواره از آن بر حذر می دارند.
درك و شناخت درست صلح در كیفیت حركات ما در جهت رسیدن به آن موثر است. ما به صلح نیاز داریم و همانطور كه صلح در بقیه مسائل زندگی ما موثر است، باید برای آن تلاش كنیم. توجه به این نكته ضروری است كه صلح تنها با شعار محقق نمی شود بلكه باید در راستای آن تلاش، مجاهدت و حتی از خود گذشتگی و فداكاری نمود چرا كه ابتلاء به شرارت، نا امنی و جنگ، روح جامعه را بیمار می كند و جامعه بیمار در سایر امور خود نیز با ضعف و سستی و عدم ثبات و استقامت مواجه خواهد بود. پس در این مسیر باید از كوتاهی و كم كاری اجتناب كرد كه هر نوع كوتاهی و سهل انگاری در راستای صلح ما را با محرومیت از آن مواجه می كند. تامین و برقراری صلح، تكلیف و مسئولیتی به عهده انسان است.
امیدوارم موسسه بین المللی سفیران صلح كه تاكنون مجدانه و صمیمانه در راستای اشاعه صلح و دوستی و فرهنگ برادری و برابری تلاش نموده است و همواره ترغیب به محبت، اتحاد، همدلی و احترام به همنوع و تلاش در این زمینه ها را وظیفه انسانی و تكلیف الهی خود می داند، بتواند در تحقق آرمان های عالی انسانی با شایستگی و صلابت پیش رود.
خداوند منان را شاكرم به خاطر نعمت وحدت و امنیتی كه در جامعه اسلامی ما حاكم است و از او می خواهم كه ما را در انجام رسالت خویش در ارسال پیام صلح و دوستی مردم شریف ایران و توسعه فرهنگ صلح كه برگرفته از دین مبین اسلام و آموزه های روشنگر، راهگشا، لطیف و فراگیر پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) می باشد، یاری رساند.
                                            الحمدالله علی ما انعم به علینا
                                                       ابراهیم صنوبر
                                     مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح


وبلاگ «ابراهیم صنوبر:گرایش به حق اصلی ترین معیار در حوزه حركتی اندیشه و عمل جهت حصول صلح است.» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «موسسه بین‌المللی سفیران صلح» ندارد.