ضرورت پرداخت هزینه های دفاتر استاد رسمی توسط سازمان امور مالیاتی ادله اثبات دعوی - سعید صالح احمدی -


ضرورت پرداخت هزینه های دفاتر استاد رسمی توسط سازمان امور مالیاتی

پست با عنوان «ضرورت پرداخت هزینه های دفاتر استاد رسمی توسط سازمان امور مالیاتی» از وبلاگ «ادله اثبات دعوی - سعید صالح احمدی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

باسلام و عرض ادب
تحلیل حقیر در خصوص استفتائات تكمیلی حضرت ایت الله مكارم شیرازی این است كه سران دفاتر اسناد رسمی می توانند در این خصوص بدوا با اخذ گواهی ممهور استفتا از دفتر فقیه محترم، با ارسال اظهارنامه قضایی برای اداره امور مالیاتی، اجرت المثل هزینه های مربوطه را خواستار گردند. در صورت عدم ترتیب اثر، موضوع طی دادخواستی با درخواست ارجاع امر به كارشناس رسمی دادگستری ذی صلاح، مراتب به استناد اصل ١٦٧ در دادگاه صالحه دنبال و حقوق خود را استیفا كنند.
پیشنهاد می شود سران دفاتر اسناد رسمی از جنبه احتیاط و دوری از احتمال تحمل كیفر و همچنین قواعد عمومی عقود و قراردادها، حق حبسی را برای خود در پاسخ به اداره امور مالیاتی قایل نگردیده و موارد معنونه را بعد از اجابت درخواست، دنبال فرمایند چراكه از نقطه نظر مراجع قانونی مربوطه (به نادرستی) انجام امور دارای ضمانت اجرای كیفری نمی توانند منوط به تحقق امر یا اموری گردند. این مساله از نقطه نظر نگارنده حقیر قابل انتقاد است اما شرط عقل می گوید باید جمیع جوانب در نظر گرفته شود.


با تجدید احترام
سعید صالح احمدی
سیزدهم اردیبهشت ١٣٩٥


https://telegram.me/SaeidSalehAhmadi2020


وبلاگ «ضرورت پرداخت هزینه های دفاتر استاد رسمی توسط سازمان امور مالیاتی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «ادله اثبات دعوی - سعید صالح احمدی» ندارد.