ضرورت توجه دانش اموختگان حرفه ای حقوق به بعد روانی خود به واسطه مسوولیت های شغلی ادله اثبات دعوی - سعید صالح احمدی -


ضرورت توجه دانش اموختگان حرفه ای حقوق به بعد روانی خود به واسطه مسوولیت های شغلی

پست با عنوان «ضرورت توجه دانش اموختگان حرفه ای حقوق به بعد روانی خود به واسطه مسوولیت های شغلی» از وبلاگ «ادله اثبات دعوی - سعید صالح احمدی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

ضرورت توجه به بعد روانی دانش اموختگان حقوق
سعید صالح احمدیاگر دقت نظر كنیم تعداد زیادی از انسان هایی كه دور و بر ما هستند به واسطه خودسختگیری ها و مسایل اجتماعی پیرامونی و فردی، دچار بیماری افسردگی هستند
بسیاری از خود ما نیاز به مراجعه به روان شناس و گاه روان پزشك داریم
متاسفانه جدی نگرفتن بعد روانی و عدم سرمایه گذاری زمانی و مالی معلول بسیاری از ناهنجاری های فردی و اجتماعی گردیده است.
همانگونه كه جسم انسان نیازمند مراقبت است و ما ممكن است سالی دو یا سه بار برای مداوا به پزشكان، كلینیك ها و بیمارستان ها مراجعه كنیم، روان ما نیز نباید صیانت ناشده باقی بماند.
طبق تحقیقی كه من و سه متخصص روان شناسی در سال ٩١ انجام دادیم، ٢٧ درصد دانش اموختگان حقوق به مداوای روانی نیاز دارند.
طبق خروجی این تحقیق این نیاز برای وكلا، ٤٣ درصد و برای قضات دادسرا ٥٦ درصد و برای قضات محاكم عمومی ٣٥ درصد و برای قضات محاكم نظامی ٣٩ درصد است.
البته به اعتقاد من اكنون احتمالا قضات دادسرا با مشكلات بیشتری باید علی القاعدة روبرو باشند چون حجم مراجعات دادسرا كه ما در دادگستری ها می بینیم بیشتر شده و احتمالا فشار روانی قضات دادسرا بیشتر شده است.
بخاطر همین توصیه میكنم در كنار كارهای حرفه ای مربوط به حقوق، دوستان حتما به مسافرت، شنا، ادبیات و موسیقی و به طور كلی هنرها بیشتر اهمیت دهند و زندگی را بیشتر از پیش به كام خود و دیگران بدون دلیل تلخ نكنند.
صالح احمدی، سعید
دهم خرداد ١٣٩٥
بوشهر


https://telegram.me/SaeidSalehAhmadi2020


وبلاگ «ضرورت توجه دانش اموختگان حرفه ای حقوق به بعد روانی خود به واسطه مسوولیت های شغلی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «ادله اثبات دعوی - سعید صالح احمدی» ندارد.