اگر محلل زن طرف را طلاق ندهد ادله اثبات دعوی - سعید صالح احمدی -


اگر محلل زن طرف را طلاق ندهد

پست با عنوان «اگر محلل زن طرف را طلاق ندهد» از وبلاگ «ادله اثبات دعوی - سعید صالح احمدی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

متون فقه دو


یك خاطره


یك استاد متون فقه داشتیم در اثنای تدریس گاه شوخی های بسیار ظریف و موجز می نمودند تا دانشجو با شوخی مطلب را در ذهن خود در قالب خاطره ثبتیت كنند.
محیط درس متون فقه كه پیرامون نكاح و طلاق است، برای ما بسیار همراه با شرم و خجالت بود چون مفاهیمی راجع به ان صحبت می شد كه ما در خلوت مان هم شرم داشتیم با خود انها را مرور كنیم
ثانیه های كلاس چون ساعت می گذشت و همه مان سرمان را به زیر انداخته بودیم و از شرم، سرخ رو شده بودیم. هیچكس در چشم دیگری نگاه نمی كرد. ایشان هر انچه را كه باید بگویند می گفتند و برخی از ما حتی دوست نداشتیم بشنویم
در بحث سه طلاقه، درس خود را با كنایه خاصی چنین اغاز نمودند كه عینا نقل میكنم:
وای به روزی كه محلل، زن را طلاق ندهد فاجعه ای است برای مرد نخستین!
مرد نخستین به محلل مراجعه نمود و گفت چرا همسر سابقم را طلاق نمی دهی؟
محلل پاسخ داد: توی نادان قدر زن به این خوبی را ندانسته ای! از من چه توقعی داری؟ من می خواهم تمام جوانی ام را مصروف خوشبختی این حاجیه خانم -كه تا همیشه همشیره تان خواهند بود- كنم.
صالح احمدی، سعید
شنبه ٢٢-٠٣-١٣٩٥
خورموج بوشهرhttps://telegram.me/SaeidSalehAhmadi2020


وبلاگ «اگر محلل زن طرف را طلاق ندهد» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «ادله اثبات دعوی - سعید صالح احمدی» ندارد.