صدای عدالت معلمان پیمانی استخدام 1389 وبلاگ تخصصی معلمان پیمانی استخدام 1389 -


صدای عدالت معلمان پیمانی استخدام 1389

پست با عنوان «صدای عدالت معلمان پیمانی استخدام 1389» از وبلاگ «وبلاگ تخصصی معلمان پیمانی استخدام 1389» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

همکاران گرامی که در سال 1389ر آزمون 40000نفری آموزش وپرورش پذیرفته و به استخدام پیمانی درآمدید.عده ای از ما در سال 1388معلم شرکتی بودیم ودر آزمون سال 89 با زحمت بسیارپذیرفته وبه استخدام پیمانی در آمدیم.وبقیه ی شرکتی ها که قبول نشدند .اخراج شدند همین اخراجی ها پس از یکسال دوری از آمو زش وپرورش وبا تجمعات مقابل مجلس طی آزمون موسوم به تعییین تکلیف که فرمالیته وبه زورتجمع در تیر ماه 90تبرگزار شد پذیرفته واینک با یکسال سابقه طی بخشنامه ی تاریخ1391/10/13به استخدام رسمی آزمایشی درآمده اند در صورتی که ما که با این ها بودیم ودوسال بیشتر سابقه داریم ودر بزرگترین آزمون استخدامی تاریخ آموزش وپرورش پذیرفته شدیم  هنوز استخدام پیمانی ایم این نشان می دهد کسی به لیاقت ها توجه نمی کنند فقط به صداها توجه می کنند ازتمام همکاران استخدام سال1389تقاضا دارم  تا همگی همت کنید وبا تماس با آموزش وپرورش ونمایندگان مجلس آنها در جریان این ناعدالتی قرار دهید وهمگی در این وبلا گ که مربوط به خودتان است نظر بگذارید. آنها یکسال سابقه ی حق التدریس داشته اند و شما سه سال پس حق تان را بگیرید اگر ننشیند زیرا اگر صدایتان در نیاید تا ابد در استخدام پیمانی می مانید.همه به پا خیزید


وبلاگ «صدای عدالت معلمان پیمانی استخدام 1389» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «وبلاگ تخصصی معلمان پیمانی استخدام 1389» ندارد.