فصل خزان پنجره چهارم -


فصل خزان

پست با عنوان «فصل خزان» از وبلاگ «پنجره چهارم» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.


سر باز زدی از من  و از عشق ، چه دانی؟


 


هــــــــرگز نکنم ترک، من این عشق نهانی


 


مــــــــــن پادشــه مُلــکِ عذابِ دلِ خویشم


 


این مُلـــــک ندیــــدست به خود فصل خزانی


وبلاگ «فصل خزان» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «پنجره چهارم» ندارد.