مردم اجازه نمی دهند عده ای سد حوضیان راآلوده نمایند اخبارالیگودرز -


مردم اجازه نمی دهند عده ای سد حوضیان راآلوده نمایند

پست با عنوان «مردم اجازه نمی دهند عده ای سد حوضیان راآلوده نمایند» از وبلاگ «اخبارالیگودرز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

نماینده مردم الیگودرز:


 مردم اجازه  نمی دهند عده ای سد حوضیان راآلوده نمایندمردم و مسوولین الیگودرز اجازه نمی دهندعده ای برای تامین منافع شخصی آب سد حوضیان را آلوده و منافع شهر را با مخاطره مواجه نمایند.


وبلاگ «مردم اجازه نمی دهند عده ای سد حوضیان راآلوده نمایند» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «اخبارالیگودرز» ندارد.