سازمان جهانی غذا و ماه رمضان صد مقاله -


سازمان جهانی غذا و ماه رمضان

پست با عنوان «سازمان جهانی غذا و ماه رمضان» از وبلاگ «صد مقاله» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

آیا از هنگامیکه سازمان جهانی غذا تاسیس شده تا کنون، آمار سوء تغذیه یا گرسنگی کاهش یافته یا افزایش داشته است؟ این سوال دو مرحله جواب دارد: یک مرحله اینکه قبل از تاسیس این سازمان، آماری وجود نداشته تا مقایسه شود، در مرحله دوم هم آمار های این سازمان توسط چه گروه یا: سازمانی راستی آزمایی شده است؟


مسئله فقر و سوء تغذیه، بطور سازمان یافته ای از آمار پیشرونده و: روند افزایشی را داشته است. در همه زمینه های سازمان های بین المللی همینطور است: مثلا از موقعی که با مواد مخدر مبارزه شده، رشد یافته! و یا با پولشویی و فساد همینطور، ما شاهد افزایش آنها هستیم نه کاهش آنها.


این موضوع یک دلیل اساسی دارد و آن اینکه، جمعیت در حال افزایش است، لذا نسبت ها هم تغییر می کند و آمار ها، بطور طبیعی افزایش را نشان می دهد. اما علم آمار این را حل کرده و: از طریق ارقام پایه یا یکسان سازی نرخ ها، میتوان به نتیجه بهتری رسید، لذا باید مشکل را در جای دیگری جستجو کرد:


برای درمان درد جهانی باید جهانی فکر کرد، و آرمان جهانی داشت. لذا اگر چنین تفکری حاکم نباشد، نتیجه همیشه معکوس خواهد بود. و افزایش همه آمار های نگران کننده فقط به همین دلیل است. مثلا سازمان فائو یا سازمان جهانی غذا، فقط نام جهان را به دنبال دارد و الا عملکرد آن فقط در حد: چند کشور و یا حتی چند شهر است. البته دلیل آن هم روشن است: چون کشورهای دیگر بودجه ای ندارند، که به آن اختصاص دهند، و اگر دشته باشند، ترجیح می دهند مستقیما خرج رفع فقر یا سوء تغذیه شود، تا به عنوان بودجه به سازمان جهانی، غذا اختصاص داده نشود.


یعنی کلیه مسائل و مشکلات انسانی همینطور است: وقتی شما در یک صحنه تصادف هستید، آیا بهتر است کنار بایستید و: عکس و فیلم و گزارش تهیه کنید؟ یا دوربین را کنار گذاشته، به نجات مصدومین و انتقال آنان رسیدگی نمایید؟ ساز مان های جهانی هم از این قاعده مستثنی نیستند، یعنی نمی توانند شاهد گرسنگی مردم باشند، ولی بودجه را برای تهیه کاغذ یا: پرداخت حقوق و اضافه کار پرسنل مصرف نمایند.


حتی در سازمان های محلی و ملی هم، با این مشکل روبرو هستیم: تفکیک بودجه جاری و عملیاتی، بسیار مشکل است و اگر این کار صورت گیرد، یعنی اینکه عده ای بنام فقرا! به وضع خود رسیدگی می کنند. زیرا بودجه جاری یعنی حقوق کارکنان، و بودجه عملیاتی یعنی حقوق مدد جویان. تازمانیکه حقوق کارکنان کاملا تامین و پرداخت نشود، نمی توان انتظار داشت کارکنان، بدون دریافت حقوق سر کار خود حاضر، و به مدد جویان کمک رسانی کنند. غالبا هم حقوق کارکنان چند برابر حقوق یا: مستمری مدد جویان است. یعنی فرضا از بودجه صد ریالی 75ریال، صرف کارکنان و هزینه های اداری می شود، و فقط 25درصد به مددجویان می رسد.  حتی اگر ردیف بودجه را جدا کنیم و: مثلا بگوییم بودجه جاری از ردیف های دولتی است، و بودجه عملیاتی از کمک های مردمی است، فاجعه را بدتر کرده ایم. یعنی ریسک دریافتی های کارکنان را به صفر رسانده، ولی دریافتی های مددجویان، به بالاترین رقم رسانیدیم. که گاهی ممکن است اصلا کمک های مردمی نباشد! و این به زبان ساده یعنی به نام مددجویان، به کام کارکنان. به همین دلیل هم سازمان های محلی و ملی و هم فراملی، همگی باری بر دوش مدد جویان هستند.  اما در اسلام این امداد گران یا واسطه: بین دهنده و گیرنده حذف شده است. در ماه مبارک رمضان، هرکسی خودش مسئول اطعام هست. و معمولا تمام پرسنل این نذری دادن ها، رایگان هستند و گاه خودشان کمک مالی و: برنامه ای هم اضافه می کنند. بنابراین صد در صد کمک مستقیما به: مددجو ارسال و یا تحویل می شود. البته در بودجه جاری ای دولتی هم، سعی شده که مستقیم عمل شود، یعنی خمس و زکات و مالیات، کاملا خود اظهاری و خود پرداختی است . یعنی هرکس وظیفه خود می داند: خمس و زکات را محاسبه و به: حاکم اسلامی تحویل دهد. در اینجا پیش بینی هایی هم برای: مجریان و کادر اداری شده است، مثلا بخشی از مصارف زکات به: عاملین آنها پرداخت می شود.  لذا از نظر اسلامی بودجه عملیاتی، مستقیم و بلاواسطه است، ولی بودجه جاری میتواند با واسطه باشد. و اگر جای اینها عوض شود، تعداد فقرا کاهش نمی یابد و: فاصله طبقاتی هم بیشتر می شود. زیرا سازمان های خیریه بجای فقرا و گرسنگان، بودجه را مصرف خواهند کرد.


منظمة الغذاء العالمی وشهر رمضان


 


وبلاگ «سازمان جهانی غذا و ماه رمضان» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «صد مقاله» ندارد.