یغمـا جنـدقی (شاعرومدیحه سرا) جندق تیوی [JANDAGHTV] -


یغمـا جنـدقی (شاعرومدیحه سرا)

پست با عنوان «یغمـا جنـدقی (شاعرومدیحه سرا)» از وبلاگ «جندق تیوی [JANDAGHTV]» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

هرگاه نام جنـدق را میشنویم ناگاه به یاد عرفا , شعرا و بزرگان این خطه می افتیم که دراوج محدودیت به چه مراتبی دست یافته اند وچه خوبست جوانان با آشنایی آنها خود را درمسیر آن بزرگان قرار دهند. یکی از این مفاخر ابوالحسن یغما جندقی می باشد. نام نخستین او رحیم بود بعدها نامش را تغییر داد و...


وبلاگ «یغمـا جنـدقی (شاعرومدیحه سرا)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «جندق تیوی [JANDAGHTV]» ندارد.