فرم خوداظهاری و شیوه‌نامه رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری منتشرشد نشریه خبرنگاران جوان ایرانی -


فرم خوداظهاری و شیوه‌نامه رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری منتشرشد

پست با عنوان «فرم خوداظهاری و شیوه‌نامه رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری منتشرشد» از وبلاگ «نشریه خبرنگاران جوان ایرانی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

طرح رتبه بندی پایگاه‌های خبری به منظور ارزیابی سطح کیفی و کمی پایگاههای خبری آغاز شد.


مدیران مسئول پایگاه های خبری، مطابق شیوه نامه اعلامی (فرم‌های پیوست) از امروز ٢١ دی ماه به مدت ١٠ روز تا تاریخ ٩٤,١١.١ فرصت دارند، با تکمیل‌ و ارسال فرم‌های مربوطه برای شرکت در طرح رتبه بندی شرکت نمایند.


دستورالعمل و شاخص های اعلامی با هدف ارتقاء جایگاه حرفه ای پایگاههای خبریاینترنتی و برقراری عدالت رسانه ای تهیه و تنظیم شده است. پیش نویس اولیه این دستورالعمل توسطتعدادی از روزنامه نگاران شناخته شده و مدیران پایگاه های خبری، با کمک کارشناسان معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی تهیه شده و سپس در اختیار مدیران پایگاه های خبری و جمعی از اهالی رسانه قرار گرفت تاپیشنهادها و نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را ارائه نمایند.


در نهایت جدول شاخص ها توسط ٨ نماینده مدیران مسئول ٢٠ پایگاه خبری از گرایش های سیاسی و رویکردهای مختلف مورد بازبینی قرار گرفت.


وجود تعداد قابل توجه پایگاههای خبری اینترنتی در کشور و تفاوت عملکرد و ماموریت آنها از جمله درمیزان تولید خبر، گستره فعالیت، انتشار چند زبانه، سرعت در تولید و انتشار اخبار، رابط استانی در داخلکشور، میزان بهره مندی از تکنولوژی جدید رسانه ای، رعایت اصول حرفه ای و ده ها شاخص دیگر، ایجابمی کند که عدالت رسانه ای در نگرش به جایگاه پایگاههای خبری اینترنتی برقرار شود و هر پایگاه خبریدر جایگاه واقعی خویش قرار گیرد و آنها که فعالیت جدی تر و حرفه ای در سپهر رسانه ای کشور دارند درارزیابی ها مورد غفلت واقع نشوند.


وبلاگ «فرم خوداظهاری و شیوه‌نامه رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری منتشرشد» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «نشریه خبرنگاران جوان ایرانی» ندارد.