توقیف یک هفته نامه و تذکر کتبی هیات نظارت به سه نشریه نشریه خبرنگاران جوان ایرانی -


توقیف یک هفته نامه و تذکر کتبی هیات نظارت به سه نشریه

پست با عنوان «توقیف یک هفته نامه و تذکر کتبی هیات نظارت به سه نشریه» از وبلاگ «نشریه خبرنگاران جوان ایرانی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

هیات نظارت بر مطبوعات یک هفته نامه را توقیف و به سه نشریه تذکر کتبی داد.


به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ ٩٥/٣/١٠ روند محتوایی هفته نامه ٩دی، بررسی و به دلیل انتشار مطالب مغایر با بند ٨ و ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات و بی توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نشریه مذکور توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد.
 
هیات نظارت همچنین به دلیل انتشار مطلب« عاشورا، استبداد و فضیلت» در نشریه چشم انداز ایران، مستند به بند ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات، به مدیرمسئول این نشریه تذکر کتبی داد.
 
همچنین هفته نامه پایتخت کهن، به علت انتشار مطلب «اگر فقیه عالیقدر ...» ، مستند به بند ٧ ماده ٦ قانون مطبوعات، مشمول دریافت تذکر کتبی و ارجاع پرونده به دادگاه شد.
 
بنا به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه اخیر این هیات همچنین نشریه رمز عبور به دلیل درج مطلبی تحت عنوان«بتن ریزی در قلب دانشگاه» ، به استناد بند ١١ ماده ٦ قانون مطبوعات، مشمول دریافت تذکر کتبی قرار گرفت.وبلاگ «توقیف یک هفته نامه و تذکر کتبی هیات نظارت به سه نشریه» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «نشریه خبرنگاران جوان ایرانی» ندارد.