سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی شد هندآباد خبر -


سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی شد

پست با عنوان «سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی شد» از وبلاگ «هندآباد خبر» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه


شهرستانهای تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات ( مرحله دوم )
در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین نامه اجرایی آن ، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه شهرستانهای تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه شهرستانهای تربت حیدریه زاوه و مه ولات برگزار شد ، جمع آرای ماخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه 108948 بود که اشخاص زیر به ترتیب :ردیف نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی  نام پدر تعداد آراء کسب شده
 
1
آقای سعید باستانی محمد 66737
 
2
آقای ابوالقاسم خسروی سهل آبادی تاج محمد 40906

 

 
می باشد . اینک در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان تربت حیدریه برای قبول شکایات آماده می باشد .
در ضمن به استناد تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانودادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد . همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .
                                                                  حسن فتحی نیا
                                             معاون استاندار و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه
                                             شهرستانهای تربت حیدریه ، مه ولات و زاوه


وبلاگ «سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی شد» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «هندآباد خبر» ندارد.