آخرین نتایج شمارش اراء در خراسان رضوی روستای حاجی اباد حاج صفر -


آخرین نتایج شمارش اراء در خراسان رضوی

پست با عنوان «آخرین نتایج شمارش اراء در خراسان رضوی» از وبلاگ «روستای حاجی اباد حاج صفر» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.
 


استان خراسان رضوی


 


تعداد واجدین رأی دادن:
 4/260/000 نفر
تعداد رأی دهندگان:


ردیفحوزه انتخابیهنماینده منتخبتعداد آراءگرایشراه یافتگان به دور دوم1گناباد و بجستانحمید بنایی19901 مستقل -2قوچان و فاروجهادی شوشتری41217اصلاح‌طلب-3فریمان،سرخس، احمدآباد و رضویهاحسان قاضی‌زاده36464 اصولگرا -4سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن حسین مقصودی103619 اصولگرا-رمضانعلی
سبحانی فر75322 اصلاح‌طلب


 

5درگزعبدالله حاتمیان11880 اصلاح‌طلب-6خواف و رشتخوارمحمود نگهبان سلامی44379 


اصلاح‌طلب-7چناران و طرقبه محمد دهقانی نغدر39062 اصولگرا -8تربت‌جام،تایباد و باخرز جلیل رحیمی جهان آبادی107947 اصلاح‌طلب -9نیشابور و فیروزهحمید گرمابی75342   اصلاح‌طلب


-

هاجر چنارانی74075 مستقل


-

10کاشمر، بردسكن و خلیل آباد بهروز بنیادی48660 اصلاح‌طلب -11مشهد و کلاتامیرحسین قاضی‌زاده اصولگرا-


محمدحسین حسین زاده بحرینی

 


اصولگرا

 


-

 نصرالله پژمانفر 


اصولگرا

 -رضا شیران خراسانی  


اصلاح طلب

 -محمد جواد کریمی قدوسی 


اصولگرا

 -12تربت حیدریه و مه ولات وزاوه ---سعید باستانی


________


ابوالقاسم خسرویوبلاگ «آخرین نتایج شمارش اراء در خراسان رضوی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «روستای حاجی اباد حاج صفر» ندارد.