فهرست انجمن‌های علمی دانشجویی پیام نور فریمان 95 اداره فرهنگی و اجتماعی پیام نور فریمان -


فهرست انجمن‌های علمی دانشجویی پیام نور فریمان 95

پست با عنوان «فهرست انجمن‌های علمی دانشجویی پیام نور فریمان 95» از وبلاگ «اداره فرهنگی و اجتماعی پیام نور فریمان» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

1
  انجمن دانش بنیان زهرا اکبرنژاد
2 انجمن علمی پژوهشی سلامت روان سید مصطفی نظام خیرابادی
3 انجمن علمی حقوق تکتم حسن نژاد
4 انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی سجاد احمدی سفید سنگ
5 انجمن علمی دانشجویی الهیات مریم وطن دوست شریف
6 انجمن علمی دانشجویان جغرافیا سکینه چاره ساز
7 انجمن علمی دانشجویان روانشناسی ملیحه مولودی
8 انجمن علمی دانشجویان علوم تربیتی اکرم قلی زاده
9 انجمن علمی دانشجویان مهندسی کشاورزی امیر محمدی
10 انجمن علمی دانشجویی شیمی مرضیه جان نثار
11 انجمن علمی مدیریت بازرگانی و صنعتی و جهانگردی امیر قربانی فریمانی
12 انجمن علمی نانو  نسرین صدیق
13 انجمن وکمیته فیزیک فاطمه عاشوری
14 حسابداری محسن رمضانی
15 فناوری و اطلاعات مریم نوایی


وبلاگ «فهرست انجمن‌های علمی دانشجویی پیام نور فریمان 95» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «اداره فرهنگی و اجتماعی پیام نور فریمان» ندارد.