متن طرح احتساب سنوات معلمان حق التدریس استخدامی معلمان سمیرم -


متن طرح احتساب سنوات معلمان حق التدریس استخدامی

پست با عنوان «متن طرح احتساب سنوات معلمان حق التدریس استخدامی» از وبلاگ «معلمان سمیرم» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.


 • با سلام 

 •  متن طرح احتساب سنوات معلمان حق التدریس استخدامی وزارت آموزش و پرورش

 • این طرح دارای یک ماده و چهار تبصره می باشد .


 • ماده واحده :
  معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده یا در خواهند آمد، می توانند به منظور درج سوابق حق التدریس نسبت به پرداخت حق بیمه و بازنشستگی سهم خود و دولت به صورت اقساطی اقدام نمایند. صندوق های بیمه بازنشستگی پس از دریافت اقساط موظف به احتساب این سوابق جهت بازنشستگی آنان خواهند بود. 


  • تبصره 1 :
   مدت پرداخت اقساط، معادل سابقه خدمتی هر یک از معلمان خواهد بود. 

  • تبصره 2 :
   در صورتی که به هر دلیل پرداخت اقساط توسط این افراد متوقف شود سابقه منظور شده متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود. 

  • تبصره 3 :
   مبنای پرداخت حق بیمه و بازنشستگی حداقل حقوق و مزایای قانونی هر سال خواهد بود. 

  • تبصره 4 :
   مدت خدمت دوره حق التدریسی باید به تایید آموزش و پرورش برسد.                 این طرح در سال 91 در دو کمیسیون اجتماعی ( بعنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون آموزش و 


                تحقیقات (بعنوان کمیسیون فرعی ) به تصویب رسیده است و جهت تصویب نهایی در صحن علنی 


               مجلس قرایت نشد و مسکوت ماند. اکنون پس از وقفه ای 4 ساله دوباره در دستور کار قرار گرفته 


              است.                                                   با امید تصویب نهایی و اجرای صحیح این طرح


وبلاگ «متن طرح احتساب سنوات معلمان حق التدریس استخدامی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «معلمان سمیرم» ندارد.