امروز دادتعاون(لطفا برویدصفحه نخست) -


امروز

پست با عنوان «امروز» از وبلاگ «دادتعاون(لطفا برویدصفحه نخست)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

سلام


لازم  است بدانید  که (شش هفت نفر  تلگرامیان) چنین شایع کرده بودند که هیئت مدیره عده ای را رد صلاحیت کرده است در حالی که چنین نبوده و هیئت مدیره نظر اداره تعاون و اتاق تعاون را خواستار شده بودند که چنانچه این عده ای که کاندید حضور در هیئت مدیره شده و ثبت نام کرده اند  آیا (از میان آنها عده ای هستند که تکالیف و وظائف خواسته شده از سوی شرکت را انجام نداده و التزام عملی به منویات و منافع اعضاء شرکت ندارند ) میتوانند در هیئت مدیره باشند و به رای گیری اعضاء محترم گذاشته شوند و صلاحیت حضور در هیئت مدیره شرکت و تصمیم گیری در باره سرنوشت سرمایه کسانی که تکالیف خود را انجام داده اند را دارند یا خیر که چون در زمان مقرر از طرف اتاق و اداره تعاون پاسخ قانع کننده ای  واصل  نشد به پیشنهاد آقای دکتر شفیعی خورشیدی و تصویب اکثریت  هیئت مدیره  کلیه ثبت نام کنندگان به رای گیری و اخذ نظر از اعضاء محترم شرکت گذاشته شدند تا اعضاء محترم شرکت تصمیم بگیرند که سرنوشت دارائی و سهام خود را به چه کسی واگذار خواهند کرد


همانگونه که انتظار میرفت جلسه مجمع عمومی نوبت اول  به حد نصاب نرسید و رسمیت پیدا نکرد  اما جناب آقای جراحی ابتدا گزارشی تقدیم کردند که بیشتر نظرات شخصی خود راعنوان کردند  و سپس مدیر عامل شرکت جناب آقای دکتر شفیعی خورشیدی  گزارش کاملی از روند کار شرکت تقدیم داشتند که در میان صحبت هایشان خانم تقی زاده  خواستند سخنان ایشان را قطع کنند که حاضرین عنوان داشتند اجازه دهید گزارش را بشنویم اگر شما لازم ندارید میتوانید جلسه را ترک کنید ما خواهان شنیدن گزارش هستیم  که آقای دکتر شفیعی خورشیدی به سخنان خود ادامه دادند و اعضاء حاضر را در جریان کامل کار از ابتدا تا این ساعت قرار دادند


پس از خاتمه جلسه  تلگرامیان در بیرون سالن چند نفری را با حرفهای خود سرگرم میکردند که اعضاء محترم هم پس از رفع رو در بایستی که با آنان داشتند با پوزخندی آشکار از آنان جدا شده و ادامه کار را از اعضاء هیئت مدیره که حاضر بودند خواستار میشدند  و این نشان میداد که حنای آنها رنگی ندارد و بیهوده تلاش میکنند


 


وبلاگ «امروز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «دادتعاون(لطفا برویدصفحه نخست)» ندارد.