لطفا برنامه ارائه دهید دادتعاون(لطفا برویدصفحه نخست) -


لطفا برنامه ارائه دهید

پست با عنوان «لطفا برنامه ارائه دهید» از وبلاگ «دادتعاون(لطفا برویدصفحه نخست)» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

سلام


این مطلب را در تلگرام گذاشتم متاسفانه خانم رئیس گروه آنرا دو بار پاک فرمودند باز هم میگذارم  


کسانی که برای هیئت مدیره شرکت تعاونی ما کاندید شده اند به عوض آنکه خود را معرفی کنند و برنامه های خود را شرح دهند مرتب در تخریب هیئت مدیره کنونی به انواع دسائس و حیل مبادرت کرده و از این راه می خواهند خود را مثلا بزرگ کنند برادر عزیز به عوض تخریب بیا و خودت را و برنامه خودت را به ما بشناسان ببینیم چه خواهی کرد چگونه اهداف شرکت را به نتیجه خواهی رساند


برای فروش مشتری داری معرفی کن برای ساخت چه برنامه ای داری چگونه میخواهی همین برق لکنتو را دایرش کنی دو سال است در مقابل اداره برق منطقه آزادی که رانت خواهی  میکرد ایستاده  ام تازه با فشار و تلفن های هر روزه توانسته ام ترانس برق را بر قرار سازم و انشاء اله تا دو سه روز دیگر اگر اتفاقی نیافتد برق وصل میگردد


مرتب میروید و کهنه قصه ها را صحبت میکنید که چه نتیجه ای عایدتان بشود    این دستور رهبر معظم انقلاب است که زمین معوض داده شود که شد این توافقنامه  ریاست محترم قوه است با شهردار تهران تازه تمام اینها در مجامع عمومی بحث شده و با توافق  مجمع این معوض انجام شده یعنی شما میتوانید مصوبات مجامع را قبول نکنید اگر این طور است که دیگر با شما صحبتی نیست برا ی چه کاندید شده اید که بیائید و چه کاری انجام دهید 14 سال گذشته معوض صورت گرفته توافق انجام شده شما آنرا قبول ندارید میخواهید بیائید در هیئت مدیره بر علیه این توافقات اقدام کنید ؟ خوب بفرمائید


به من و هیئت مدیره اهانت میکنید دست از ادب و نزاکت برداشته اید معلوم نیست برنامه شما چیست فقط میخواهید فحاشی کنید و بچه های دیگران را نفرین کنید اینها کاری نیست که اعضائ محترم شرکت از شما خواستار باشند برنامه خود را ارائه کنید و از تفرعن بپرهیزید  


از عارفی پرسیدند: استادت در طریقت چه كسی بود؟ او پاسخ داد: یك سگ، روزی سگی را دیدم كه در كنار رودخانه ای ایستاده بود و از  شدت  تشنگی در حال مرگ بود. هربار كه سگ خم میشد تا از آب رودخانه بنوشد، تصویر خود را در آب می دید و می ترسید، زیرا تصور میكرد سگ دیگری نیز در رودخانه است. در نهایت پس از مدتی طولانی سگ ترس خود را كنار گذاشت و به درون رودخانه پرید. با پریدن سگ در رودخانه تصویر او در آب نیز ناپدید شد، به این ترتیب سگ متوجه شد آنچه باعث ترس او شده، خودش بوده است. در واقع مانع میان او و آنچه به دنبالش بود به این شكل از میان رفت. من نیز وقتی به درون خود فرو رفتم متوجه شدم مانع من و آنچه در جستجویش می باشم خودم هستم.


nariman sade, [۰۴.۰۶.۱۶ ۱۲:۰۴] جناب ساده خوب است که مطالب را به دقت نمیخوانید و حتی به این هم دقت نمی کنید که آقای جراحی خود امضاء کرده است و به آقای شفیعی خورشیدی میگوید شما که امضا نکرده ای ظالم هستی  جل الخالق  آقایان و خانمهای محترم این معوض ها و دیگر اقدامات همه و همه مصوبات مجامع بوده است و ما کاری از پیش خود نکرده ایم  اگر برنامه ای دارید بیان کنید وقت دیگران را نگیرید اجازه دهید کاندیدهای محترم برنامه خود را ارائه نمایند که چه کاری انجام خواهند داد آیا وقتی انتخاب شدند میتوانند معوض را بر گردانند یا توافقات انجام شده بین ریاست محترم قوه و جناب آقای شهردار را باطل سازند یا با پی گیری اقدامات انجام شده این شرکت را به سر منزل مقصود خواهند برد یا با تهمت زدن به هیئت مدیره حاضر فقط وقت خواهند گذراند


وبلاگ «لطفا برنامه ارائه دهید» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «دادتعاون(لطفا برویدصفحه نخست)» ندارد.