درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod» درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری -


درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پست با عنوان «درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» از وبلاگ «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 
خردمندان ، ترس را هم به بازی می گیرند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

خردمندان ، دشمنان اندیشه خویش را دوست دارند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

دانش آموزان ، جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند ، اما دروغ نمی گوید. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

در هنگامه رستاخیز و نهیب توفان مردمی ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 
بیچاره مردمی که قهرمان ندارند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پرهای خون آلود برآزندگان ، نما و نوای آزادی آیندگان است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پشتکار ، گوهر مردان و زنان فرهمند است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پندار های پاک ، در دل و روان آزادگان آشیانه دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پیران جهان دیده ، همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

تنها کسانی شایسته هستند ، که کار اشتباهی را دو بار انجام نمی دهند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
درخت آزادی، بدون باور و همراهی همگانی، ریشه نمی گیرد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

رسانه های آزاد ، باید زبان و دهان مردم باشند ... «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

گسترش آزادی های همگانی زمینه ساز رشد در پهنه فرهنگ و هنر، اقتصاد و صنعت، دانش و آموزش، مراوده ها و گردشگری و ... می گردد . «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ایرانیان هرگاه، پشتکار داشته اند، شگفتی ها آفریده اند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

این اشتباه است که همبستگی ملی و میهنی خویش را در رخدادهای شوم و جنگ بجوییم. جشن ها و کار و کوشش های میهنی می توانند نماد همبستگی ملی باشند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آباد سرزمینی که در آن، آزادی و شادی باشد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

باید به پیشرو بودن بالید نه به گذشته دور. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
آینده از همین امروز می گذرد ، پس امروز را باید به درستی پیمود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

با آدمهایی که همواره از شما می خواهند سخنان شان را به این و آن نگویید ، کمتر گفتگو کنید. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بدان ، همواره آنکه برای رسیدن به تو ، از همه چیزش می گذرد ، روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

بدترین فرزندان آنانی هستند که به هر دلیل، پدر و مادر ناتوان خویش را رها نموده اند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


وبلاگ «درون ما ، از نگاه تیزبین خردمندان ، پنهان نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» ندارد.