آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod» درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری -


آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

پست با عنوان «آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» از وبلاگ «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 
آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد شد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه شکوه خرد و اندیشه را دید ، هیچگاه گردن کشی پیشه نکرد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه می دزدد ، نفرین و خواری ابدی برای خود به ارمغان می آورد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 
مردمان توانمند ، در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم ، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن ، در حال پیکارند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مردمی که نگاه میهنی و آرزوهای خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مهم نیست تا چه اندازه رشد کرده ایم ، مهم این است که ، از آرمان هایمان دور نشده باشیم. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

میان گام نخست و آرمان ، بازه ای نیست، آنچه داریم ، اندازه نیروی کنونی ماست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
شناخت درست زن و مرد از هم، تنها راه جلوگیری از جدایی و گسست است. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

صدها بار دخترها برایم نوشته اند که جوانی شان به پایان رسید، اما خواستگاری برایشان نیامد ! به آنها می گویم : حال که خواستگار نمی آید ، شما به خواستگاری مرد شایسته زندگی خود بروید. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کسی که هنگام انتخاب همسر ، یکه تازی می کند و سخن ریش سپیدان را به هیچ می گیرد ، بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کودکان برای شاد بودن، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کودکان خویش را لوس و پررو بار نیاوریم که در بزرگسالی گستاخ و ناتوان خواهند بود. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
سرایش یک بند درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

سرزمین های پیشرفته، مردمی منظم و دقیق دارند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

کودکان سرزمین دروغ ، راستگو نخواهند شد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مادران باید دختران نوجوان خویش را با داستان ها و خاطرات کوتاه و پند آموز نسبت به خطرات پیش رویشان ، آگاه نمایند ، پیش از آنکه دوستانشان ، با داستانهای شیرین دلبرانه ، آنها را به ناکجاآباد بکشانند. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

مادران و پدران بدانند ، خیابان آموزشگاه کودکان نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 
کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر ، بارها و بارها ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته و نیرومند شده باشد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

می گویند ، رسیدن به آرامش آرمان است ، باید گفت آرامش همانند تختگاه نوک کوه است ، آیا کوهنورد همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد ، به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

ناراستی ها ، پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند ، مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان خویش ، زنده نگاه داریم . «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نقاد ، با بی ادبی ، زحمات و دستاوردهای خویش را ، بر باد می دهد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نقادی و ارزیابی به معنای تحقیر نمودن و نابود ساختن انرژی دیگران نیست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»

نقد بی کینه دیگران بر کار ما ، پاداشی است ، که ارزش آن را باید دانست. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


 


فیلسوف جهانی ، حکیم ارد بزرگ, ارد بزرگ, برترین فیلسوف ،فیلسوف جهانی ،بزرگترین فلاسفه جهان، سخنان بزرگان, سخنان حکیم ارد کبیر . سخنان حکیم ارد بزرگ, حکیم خراسانی, عکس حکیم ارد بزرگ


 


وبلاگ «آنکه همسایه مرگ است ، از چیزی نمی هراسد. «حکیم ارد بزرگ - Hakim Great Orod»» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «درباره حکیم ارد بزرگ وحکیم خیام نیشابوری» ندارد.