اردو و دوستیهای کانونی کانون شماره 2 بهبهان -


اردو و دوستیهای کانونی

پست با عنوان «اردو و دوستیهای کانونی» از وبلاگ «کانون شماره 2 بهبهان» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

 


درتاریخ " 95/03/12 ، از ساعت " 18/30الی 21" به منظور  ، تشویق


اعضا فعال کتابخوان ،جذب عضو و معرفی فعالیتهای مرکز به والدین ،


" 26کودک ونوجوان دختر " در پارک شهر به بازی وفعالیت پرداختند.


که این فعالیت اهداف و بازخورد زیر را در برداشت :


 


-کسب تجربه و افزایش مهارت های زندگی اجتماعی


-افزایش روحیه تعاون و مشارکت جویی


-آشنایی با فعالیت های گروهی و تقویت روحیه ی نظم پذیری


اجتماعی 


-آمادگی افراد برای مقاومت در برابر مشکلات و تنگناها


-ایجاد فرصت برای قبول مسئولیت و شخصیت پذیری


-خواندن سرودهای جمعی


- ذکر نکته ها و پیام های کوتاه به وسیله مربی همراه


- لطیفه گویی به وسیله مربیان و اعضا


 


   وبلاگ «اردو و دوستیهای کانونی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «کانون شماره 2 بهبهان» ندارد.