ما میریم به اردو کانون شماره 2 بهبهان -


ما میریم به اردو

پست با عنوان «ما میریم به اردو» از وبلاگ «کانون شماره 2 بهبهان» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

دم به دم بر همه دم به علی شیر خدا ساقی کوثر اولین برج امامت صلوات


دخت نبی یار علی پشت ولایت صلوات


کیاست ، با سیاست با سخاوت با کرامت صلوات با ،شجاعت صلوات


دم به دم بر همه دم بر گل خوشبوی علی باقر گلزار علوم نبوی کاشف


اسرار مکرر صلوات


 


این صدای دسته جمعی " 25 کودک - دختر " فعال کتابخوان است که در


اردوی نیمه روزه که از ساعت " 8 صبح الی 13" ادامه داشت شرکت


نمودند ، اردو در پارک "ساحلی - خارستان "  به منظور تشویق اعضا فعال 


کتابخوان برنامه ریزی شده بود و اعضا با "سرودهای محلی ، قصه گویی "


"راز آبگبر "وآب تنی در آب لحظات شادی را سپری نمودند.


 


 


  


 


 


  


وبلاگ «ما میریم به اردو» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «کانون شماره 2 بهبهان» ندارد.