اخطار كمیته بازرسی دفترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی -عطارد -


اخطار كمیته بازرسی

پست با عنوان «اخطار كمیته بازرسی» از وبلاگ «دفترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی -عطارد» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

اخطار كمیته بازرسی

طی بازدید بعمل امده از دفاتر پیشخوان كه كد دفتر آنها در ادامه خبر آمده است، بدینوسیله این ابلاغ با درج در پرونده به جنابعالی ابلاغ میگردد، لازم است ظرف مدت یك هفته نسبت به رفع مشكلات به شرح پیوست اقدامات لازم را انجام دهید در غیر این صورت برابر مقررات نسبت به قطع سرویس و ابطال پروانه اقدام لازم بعمل می اید. 

حتما به اصل خبر در سایت کانون مازتدران مراجعه و نسبت به رفع مشکلات اقدام نمائید

دفاتر مدیریت بهشهر 

1043

1152

1159

1266

1286 

1287 

1288 

1341 

1344 

1345 

1494 

1555 

1682 

1741  

 

کلیه دفاتر نیز خبر را پیگیری نمایند شاید این نواقص نیز برای انان در بازدیدهای اینده لحاظ گردد


وبلاگ «اخطار كمیته بازرسی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «دفترپیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی -عطارد» ندارد.