تربیت غلط ایران بزرگ -


تربیت غلط

پست با عنوان «تربیت غلط» از وبلاگ «ایران بزرگ» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

اگر


تربیت غلط به تو آموخت که


غیرت داشتن دخالت کردن است


و حیا زن را در صندوق داشتن


شهید مطهری به من گفت....


حیرت عشق مرد به ناموسش است


و حیا ..احترام زن به خودش


اگر تربیت غلط به تو آموخت که..


مرد میتواند زنش را بزند


اسلام به من آموخت


که زن ریحانه است


و مرد وظیفه دارد تمام اسباب راحتی وآسایشش را فراهم


کند


اگر تربیت غلط به تو گفت که ...


زن عقلش نصف مرد است


و نمیتواند به تنهایی در دادگاه شهادت بدهد


شهید مطهری در کتاب حقوق زن به من گفت..


که زن احساسات و عواطش دو برابر مرد است..و از این رو در شهادت دچار تزلزل شود


اگر تربیت غلط به تو آموخت....


دیه زن نصف دیه مرد است چون ارزشش کمتر از مرد است


شهید مطهری به من آموخت....


اگر من کشته شوم برای اینکه مادرت در آسایش تو را بزرگ کند دیه من بیشتر است


ایرادی اگر هست در شعور ماست


 


تقدیم به بانوان بلند مرتبه سرزمینم


 


وبلاگ «تربیت غلط» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «ایران بزرگ» ندارد.