استاد جعفر منصوری خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز -


سر خط مطالب امروز یکشنبه، 21 آذر 95

پیشخواناستاد جعفر منصوری

پست با عنوان «استاد جعفر منصوری» از وبلاگ «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

امتحان پایان ترم درس کارگاه cad/cam  روز دوشنبه 95/03/17 ساعت 18:00 برگزار خواهد شد.


وبلاگ «استاد جعفر منصوری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» ندارد.