استاد جعفر منصوری خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز -


استاد جعفر منصوری

پست با عنوان «استاد جعفر منصوری» از وبلاگ «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

امتحان پایان ترم درس کارگاه cad/cam  روز دوشنبه 95/03/17 ساعت 18:00 برگزار خواهد شد.


وبلاگ «استاد جعفر منصوری» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» ندارد.