استاد مریم رضائی خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز -


استاد مریم رضائی

پست با عنوان «استاد مریم رضائی» از وبلاگ «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

کلاس درس زبان عمومی استاد رضائی روز پنجشنبه 95/03/13 ساعت 8:00 الی 10:00 برگزار خواهد شد .


همچنین کلاس درس زبان پیش روز پنجشنبه 95/03/13 ساعت 10:00 الی 12:00 برگزار خواهد شد .


حضور دانشجویان الزامی است .


وبلاگ «استاد مریم رضائی» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» ندارد.