استاد مدرس نیا خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز -


استاد مدرس نیا

پست با عنوان «استاد مدرس نیا» از وبلاگ «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای آن ندارد.

افراد نامبرده جهت "تلاش" برای گذراندن درس آزمایشگاه مقاومت مصالح گزارشکارهای مربوط به خود را طبق صفحه اول جزوه تهیه کرده و در تاریخ ۱۸ خرداد در ساعت ۱۰ الی ۱۱ به اینجانب در دفتر اساتید تحویل دهند. گزارشکارها باید حتما شامل دو بخش تئوری و محاسبات باشند.


امجد مراقی : کشش
غلامحسین بهرامی : کشش، پیچش مقاطع گرد، پیچش مقاطع جدار نازک، خمش تیر
هیراد صفر چی : پیچش مقاطع جدار نازک
فرخ قنواتی : پیچش مقاطع گرد، پیچش مقاطع جدار نازک
صابر محمدی : کشش، پیچش مقاطع گرد، پیچش مقاطع جدار نازک، خمش تیر
مصطفی نواصری : پیچش مقاطع گرد، خمش تیر
شاهین صفی خانی : پیچش مقاطع گرد، پیچش مقاطع جدار نازک، خمش تیر
علی نواصر : کشش، پیچش مقاطع گرد، پیچش مقاطع جدار نازک، خمش تیر
  مدرس نیا


وبلاگ «استاد مدرس نیا» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده شده است همچنین مسولیت مطالب آن بر عهده نگارنده آن میباشد و وبلاگ 98 هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای مطلب «خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز» ندارد.